Home > ความรู้พื้นฐาน > ผลกระทบของสนามแม่เหล็กที่ลบล้างสภาพแม่เหล็ก (การใช้การลบล้างสภาพแม่เหล็กให้หมดไปเอง)
ความรู้พื้นฐาน

ผลกระทบของสนามแม่เหล็กที่ลบล้างสภาพแม่เหล็ก (การใช้การลบล้างสภาพแม่เหล็กให้หมดไปเอง)

แม่เหล็กที่มีการทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็กนั้น สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นที่ผิวสัมผัสจะหันจากขั้ว N ไปยังขั้ว S แต่ทิศทางที่ทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็ก 1 ที่ส่วนภายในแม่เหล็กนั้น สนามแม่เหล็กจะทำงานโดยหันทิศทางกลับกันเป็น Hd

เราเรียกสนามแม่เหล็กที่ส่วนภายในนี้ว่าสนามแม่เหล็กที่ลบล้างสภาพแม่เหล็ก (Demagnetization) ให้แม่เหล็กทำงานในทิศทางที่ลบล้างสภาพแม่เหล็ก ซึ่งสนามแม่เหล็กที่ลบล้างสภาพแม่เหล็กนี้จะแตกต่างกันตามขนาดสัดส่วน (Proportion) ของแม่เหล็ก ยิ่งเป็นแม่เหล็กซึ่งมีรูปร่างเรียวยาวตามทิศทางที่ทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็กเท่าใด สนามแม่เหล็กที่ลบล้างสภาพแม่เหล็กนี้ก็จะยิ่งน้อยลง

ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน (Permeance)

ผลกระทบของสนามแม่เหล็กที่ลบล้างสภาพแม่เหล็กด้านการใช้งานนั้นสามารถแสดงได้โดยการเอียงตัวของ Bd/Hd เทียบกันระหว่าง ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux Density) กับสนามแม่เหล็กที่ลบล้างสภาพแม่เหล็ก เราเรียก P = Bd/Hd นี้ว่าค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่าน เรียกเส้นตรงตามค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านว่าเส้นทำงาน และเรียกจุดตัดกับเส้นโค้งลบล้างสภาพแม่เหล็กว่าจุดทำงาน

 • Magnet Printing
  • (Tel./Line ID : 062-597-8705)
 • CONTACT
  SIMOTEC (THAILAND) CO., LTD.

  Address
  304 Industrial Park, 206 Moo 7
  Thatoom Srimahaphote
  Prachinburi 25140 Thailand

  TEL
  037-218-808 / 037-480-268

  E-MAIL
  create@simotecthailand.co.th

  เรามีความภูมิใจในแม่เหล็กของเรา
  และกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
  หากต้องการติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อเรา