Home > ความรู้พื้นฐาน > คุณสมบัติเฉพาะด้านอุณหภูมิของแม่เหล็ก
ความรู้พื้นฐาน

คุณสมบัติเฉพาะด้านอุณหภูมิของแม่เหล็ก

ที่อุณหภูมิตั้งแต่อุณหภูมิคูรี (Curie temperature) ขึ้นไปนั้น ทิศทางของอิเล็คตรอนสปินจะกระจัดกระจาย กลายเป็นวัตถุที่เฉยเมยต่อการดูดของแม่เหล็ก (Paramagnetic Substance)ไม่ติดแม่เหล็กถาวร สำหรับวัตถุแม่เหล็กอย่างแรง (ทำให้เป็นแม่เหล็กได้ง่าย) นั้น จะมีเส้นแบ่งขอบเขตโดยเคลื่อนตัวจากวัตถุแม่เหล็กอย่างแรง (ทำให้เป็นแม่เหล็กได้ง่าย) ไปเป็นวัตถุที่เฉยเมยต่อการดูดของแม่เหล็ก (Paramagnetic Substance)ไม่ติดแม่เหล็กถาวรตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น เส้นแบ่งขอบเขตนี้จะชนกับอุณหภูมิคูรี ดังนั้นถ้าเป็นอุณหภูมิคูรีแล้วจะทำให้สูญเสียสภาพความเป็นแม่เหล็กไปทั้งหมด

วิธีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงของแรงแม่เหล็กเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

ตัวอย่าง : อุณหภูมิตอนวัดค่าเป็นอุณหภูมิปกติ (20℃)

อุณหภูมิตอนวัดค่าเป็นอุณหภูมิปกติ (20℃) แม่เหล็กเฟอร์ไรต์มีค่า 1000 เกาส์ (Gauss) จะหาค่าการเปลี่ยนแปลงของแรงแม่เหล็กในขณะที่อุณหภูมิเป็น 100 ℃ ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของแม่เหล็กเฟอร์ไรต์จะคิดเป็นประมาณ -0.18 %/℃

สูตรคำนวณ 1000(G) × (-0.18%) × (100℃-20℃) = -144(G)
ค่าเกาส์ (Gauss) ในขณะที่วัดค่า × ค่าสัมประสิทธิอุณหภูมิของวัตถุดิบ × (อุณหภูมิหลังจากเปลี่ยนแปลง - อุณหภูมิขณะที่วัดค่า) = ค่าแรงแม่เหล็กเปลี่ยนแปลง

ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแรงแม่เหล็ก -144(G) จากการคำนวณ ดังนั้น ทำให้ทราบว่าเวลา 20℃ แม่เหล็ก100 (G) จะมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 100℃ ทำให้ลบล้างสภาพแม่เหล็ก -144(G) เป็น 856(G) แรงแม่เหล็กจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ลบล้างสภาพแม่เหล็กและแรงแม่เหล็กจะลดลง แรงแม่เหล็กจะแรงขึ้นตามอุณหภูมิที่ลดลงเมื่ออุณหภูมิต่ำลง แต่มีวัสดุบางอย่างซึ่งลบล้างสภาพแม่เหล็กที่อุณหภูมิต่ำ ดังนั้นจำเป็นต้องระวังตามเงื่อนไขการใช้งานแม่เหล็ก

ค่าสัมประสิทธิอุณหภูมิของแม่เหล็กที่หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง
หน่วย : % / ℃
สตอนเทียม (Strontium), แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ -0.18
ซามาเลียม (Samarium), แม่เหล็กโคบอลต์ -0.03
นิโอไดเนียม (Neodymium), เหล็ก, แม่เหล็กโบอน -0.09~-0.12
ซามาเลียม (Samarium), เหล็ก, แม่เหล็กไนโตรเจน -0.07
แม่เหล็กอะลูมิเนียม นิกเกิล โคบอลต์ (Al-Ni-Co) -0.02
 • Magnet Printing
  • (Tel./Line ID : 062-597-8705)
 • CONTACT
  SIMOTEC (THAILAND) CO., LTD.

  Address
  304 Industrial Park, 206 Moo 7
  Thatoom Srimahaphote
  Prachinburi 25140 Thailand

  TEL
  037-218-808 / 037-480-268

  E-MAIL
  create@simotecthailand.co.th

  เรามีความภูมิใจในแม่เหล็กของเรา
  และกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
  หากต้องการติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อเรา