Home > ความรู้พื้นฐาน > แบบเปียกและแบบแห้ง
ความรู้พื้นฐาน

แบบเปียกและแบบแห้ง

แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ซึ่งมีคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับทิศทาง (Anisotropic) ได้แก่ คุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับทิศทางแบบเปียกและคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับทิศทางแบบแห้ง ความแตกต่างระหว่างแบบเปียกและแบบแห้งอยู่ที่กระบวนการผลิต แบบเปียกจะเพิ่มส่วนที่เป็นน้ำของผงละเอียดที่มีลักษณะเป็นโคลน ค่อยๆ ปั๊มขึ้นรูปพร้อมกับเอาน้ำออกในสนามแม่เหล็ก ส่วนแบบแห้งจะมีการเพิ่มผง (สไตรีน (Styrene)) ปนเข้าไปกับผงวัตถุดิบละเอียดแล้วปั๊มขึ้นรูปในสนามแม่เหล็ก

ความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะพิเศษของ [แบบเปียกและแบบแห้ง]

แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ที่มีคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับทิศทางแบบเปียก
เนื่องจากเอาน้ำออกจากสภาพที่เป็นโคลน (สภาพเป็นสารแขวนลอย) พร้อมกับขึ้นรูป ดังนั้น อนุภาคแม่เหล็กจะลื่น ทำให้ทิศทางของผลึกเตรียมได้ง่าย ระดับการจัดเรียงตัวดีขึ้นและมีความหนาแน่นสูงขึ้น
แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ที่มีคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับทิศทางแบบแห้ง
เนื่องจากขึ้นรูปในสภาพผงที่มีการเพิ่มสารประสาน (Binder) ดังนั้นการเรียงตัวในทิศทางของผลึกจะทำให้ระดับความเป็นอิสระน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแบบเปียก เวลาที่จำเป็นต้องได้รับพลังงานแม่เหล็กที่มากกว่าทั่วไป ให้ใช้งานคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับทิศทางแบบเปียก
 • Magnet Printing
  • (Tel./Line ID : 062-597-8705)
 • CONTACT
  SIMOTEC (THAILAND) CO., LTD.

  Address
  304 Industrial Park, 206 Moo 7
  Thatoom Srimahaphote
  Prachinburi 25140 Thailand

  TEL
  037-218-808 / 037-480-268

  E-MAIL
  create@simotecthailand.co.th

  เรามีความภูมิใจในแม่เหล็กของเรา
  และกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
  หากต้องการติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อเรา