Home > ข้อมูลสินค้า > แม่เหล็กซามาเรียม
ข้อมูลสินค้า

แม่เหล็กซามาเรียม (Sm - Co)

แม่เหล็กซามาเรียม (Sm - Co)

คุณสมบัติเฉพาะของแม่เหล็กด้านการทนสนิมที่เหนือกว่าแม่เหล็กนีโอไดเมียม มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิสูง

   มีองค์ประกอบของโคบอลต์และซามาเรียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่หายาก (Rare earth) แม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์ (Samarium Cobalt Magnet) มีคุณสมบัติเฉพาะของแม่เหล็กเหนือกว่าแม่เหล็กนีโอไดเมียม มีข้อดี คือ เป็นสนิมได้ยากกว่าและทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่าแม่เหล็กนีโอไดเมียม แม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์แข็งแต่เปราะ จึงจำเป็นต้องระมัดระวังในการใช้งาน มีการนำมาใช้งานด้านต่างๆ เช่น เซนเซอร์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ

รูปร่าง

แม่เหล็กแบบทรงกระบอก แม่เหล็กแบบวงแหวน แม่เหล็กแบบเหลี่ยม
แบบทรงกระบอก แบบวงแหวน แบบเหลี่ยม
แม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์ (Sm-Co) แบบทรงกระบอก
หมายเลขสินค้า ขนาด(mm) ลำดับขนาด ทิศทางแรงดึงดูดแม่เหล็ก ปรับผิวแม่เหล็ก เกรด ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิว แรงดูด
MCT0001 φ0.8x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 127mT 0.01kgf
MCT0002 φ1x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 165mT 0.02kgf
MCT0003 φ1x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 174mT 0.02kgf
MCT0004 φ1.85x3 รัศมีแนวนอน ไม่มีการชุบ 28 335mT -
MCT0005 φ2x0.5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 148mT 0.04kgf
MCT0006 φ2x0.6 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 167mT 0.04kgf
MCT0007 φ2x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 274mT 0.09kgf
MCT0008 φ2x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 274mT 0.09kgf
MCT0009 φ2x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 293mT 0.11kgf
MCT0010 φ2x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 293mT 0.11kgf
MCT0011 φ2x9 รัศมีแนวนอน ไม่มีการชุบ 28 322mT -
MCT0012 φ2.5x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 320mT 0.16kgf
MCT0013 φ3x0.7 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 171mT 0.09kgf
MCT0014 φ3x1 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 217mT 0.1kgf
MCT0015 φ3x1 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 217mT 0.1kgf
MCT0016 φ3x1 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 217mT 0.1kgf
MCT0017 φ3x1.3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 251mT 0.12kgf
MCT0018 φ3x1.5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 269mT 0.14kgf
MCT0019 φ3x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 301mT 0.18kgf
MCT0020 φ3x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 301mT 0.18kgf
MCT0021 φ3x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 301mT 0.18kgf
MCT0022 φ3x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 335mT 0.22kgf
MCT0023 φ3x3 One sided 2-pole ไม่มีการชุบ 28 200mT -
MCT0024 φ3x4 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 351mT 0.25kgf
MCT0025 φ3x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 360mT 0.26kgf
MCT0026 φ3x6.5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 367mT 0.27kgf
MCT0027 φ3x8 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 371mT 0.27kgf
MCT0028 φ3x9 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 373mT 0.27kgf
MCT0029 φ3x10 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 374mT 0.28kgf
MCT0030 φ4x0.7 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 148mT 0.12kgf
MCT0031 φ4x0.8 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 165mT 0.14kgf
MCT0032 φ4x0.9 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 181mT 0.16kgf
MCT0033 φ4x1 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 195mT 0.17kgf
MCT0034 φ4x1.5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 255mT 0.19kgf
MCT0035 φ4x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 295mT 0.26kgf
MCT0036 φ4x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 295mT 0.26kgf
MCT0037 φ4x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 295mT 0.26kgf
MCT0038 φ4x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 344mT 0.35kgf
MCT0039 φ4x3 One sided 2-pole ไม่มีการชุบ 28 267mT -
MCT0040 φ4x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 344mT 0.35kgf
MCT0041 φ4x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 344mT 0.35kgf
MCT0042 φ4x4 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 369mT 0.41kgf
MCT0043 φ4x4 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 369mT 0.41kgf
MCT0044 φ4x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 383mT 0.44kgf
MCT0045 φ4x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 383mT 0.44kgf
MCT0046 φ4x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 383mT 0.44kgf
MCT0047 φ4x8.5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 403mT 0.49kgf
MCT0048 φ4x10 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 406mT 0.49kgf
MCT0049 φ4x16 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 411mT 0.51kgf
MCT0050 φ4x27 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 414mT 0.51kgf
MCT0051 φ5x1 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 172mT 0.22kgf
MCT0052 φ5x1.5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 233mT 0.29kgf
MCT0053 φ5x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 278mT 0.32kgf
MCT0054 φ5x2 รัศมีแนวนอน ไม่มีการชุบ 28 419mT -
MCT0055 φ5x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 337mT 0.48kgf
MCT0056 φ5x3 One sided 2-pole ไม่มีการชุบ 28 280mT -
MCT0057 φ5x3.5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 355mT 0.54kgf
MCT0058 φ5x4 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 370mT 0.58kgf
MCT0059 φ5x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 389mT 0.65kgf
MCT0060 φ5x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 389mT 0.65kgf
MCT0061 φ5x8 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 416mT 0.74kgf
MCT0062 φ5x10 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 423mT 0.77kgf
MCT0063 φ5x25 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 435mT 0.81kgf
MCT0064 φ5.5x0.5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 87mT 0.1kgf
MCT0065 φ5.5x0.6 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 104mT 0.13kgf
MCT0066 φ5.5x0.7 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 119mT 0.16kgf
MCT0067 φ5.9x3.5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 346mT 0.67kgf
MCT0068 φ6x1 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 152mT 0.27kgf
MCT0069 φ6x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 258mT 0.44kgf
MCT0070 φ6x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 258mT 0.44kgf
MCT0071 φ6x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 258mT 0.44kgf
MCT0072 φ6x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 323mT 0.59kgf
MCT0073 φ6x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 323mT 0.59kgf
MCT0074 φ6x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 323mT 0.59kgf
MCT0075 φ6x4 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 362mT 0.76kgf
MCT0076 φ6x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 387mT 0.87kgf
MCT0077 φ6x6 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 404mT 0.94kgf
MCT0078 φ6x6.5 รัศมีแนวนอน ไม่มีการชุบ 28 475mT -
MCT0079 φ6x9.5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 431mT 1.07kgf
MCT0080 φ6x10 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 433mT 1.08kgf
MCT0081 φ6x21.8 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 449mT 1.16kgf
MCT0082 φ7x1.5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 191mT 0.47kgf
MCT0083 φ7x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 306mT 0.69kgf
MCT0084 φ7x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 306mT 0.69kgf
MCT0085 φ7x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 306mT 0.69kgf
MCT0086 φ7x8 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 424mT 1.36kgf
MCT0087 φ8x1 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 122mT 0.33kgf
MCT0088 φ8x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 218mT 0.7kgf
MCT0089 φ8x2 รัศมีแนวนอน ไม่มีการชุบ 28 437mT -
MCT0090 φ8x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 288mT 0.77kgf
MCT0091 φ8x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 288mT 0.77kgf
MCT0092 φ8x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 288mT 0.77kgf
MCT0093 φ8x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 369mT 1.29kgf
MCT0094 φ8x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 369mT 1.29kgf
MCT0095 φ8x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 369mT 1.29kgf
MCT0096 φ8x7 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 409mT 1.6kgf
MCT0097 φ8x10 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 438mT 1.83kgf
MCT0098 φ9x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 201mT 0.81kgf
MCT0099 φ9x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 271mT 0.99kgf
MCT0100 φ9.5x1.5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 152mT 0.64kgf
MCT0101 φ9.5x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 194mT 0.86kgf
MCT0102 φ9.5x4 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 314mT 1.25kgf
MCT0103 φ10x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 186mT 0.91kgf
MCT0104 φ10x3.5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 282mT 1.23kgf
MCT0105 φ10x4 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 306mT 1.3kgf
MCT0106 φ10x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 344mT 1.67kgf
MCT0107 φ10x6 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 373mT 1.97kgf
MCT0108 φ10x8 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 410mT 2.4kgf
MCT0109 φ10x10 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 432mT 2.67kgf
MCT0110 φ11x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 331mT 1.83kgf
MCT0111 φ12x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 318mT 1.98kgf
MCT0112 φ12x7 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 375mT 2.78kgf
MCT0113 φ12x8 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 394mT 3.09kgf
MCT0114 φ12x10 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 422mT 3.54kgf
MCT0115 φ12x15 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 456mT 4.15kgf
MCT0116 φ12x50 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 489mT 4.75kgf
MCT0117 φ12.5x1.5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 120mT 0.78kgf
MCT0118 φ12.5x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 219mT 1.67kgf
MCT0119 φ14x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 293mT 2.42kgf
MCT0120 φ14x10 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 408mT 4.42kgf
MCT0121 φ14x50 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 493mT 6.45kgf
MCT0122 φ15x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 190mT 2.07kgf
MCT0123 φ15x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 281mT 2.79kgf
MCT0124 φ15x10 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 400mT 4.84kgf
MCT0125 φ17.5x3.5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 191mT 2.82kgf
MCT0126 φ20x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 149mT 2.68kgf
MCT0127 φ20x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 231mT 4.44kgf
MCT0128 φ32x7 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 209mT 10.28kgf
แม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์ (Sm-Co) แบบวงแหวน
หมายเลขสินค้า ขนาด(mm) ลำดับขนาด ทิศทางแรงดึงดูดแม่เหล็ก ปรับผิวแม่เหล็ก เกรด ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิว แรงดูด
MCR0001 Φ1.25xΦ0.35x0.45 รัศมีแนวนอน ไม่มีการชุบ 28 111mT -
MCR0002 Φ1.6xΦ0.8x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 127mT 0.04kgf
MCR0003 Φ2.4xΦ1.3x4 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 170mT 0.1kgf
MCR0004 Φ3xΦ1.85x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 168mT 0.13kgf
MCR0005 Φ6xΦ3x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 280mT 0.6kgf
MCR0006 Φ6xΦ3.25x4 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 288mT 0.62kgf
MCR0007 Φ6.5xΦ3.5x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 250mT 0.55kgf
MCR0008 Φ8xΦ3.8x2 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 259mT 0.75kgf
MCR0009 Φ8.5xΦ4.1x1.2 รัศมีแนวนอน ไม่มีการชุบ 28 264mT -
MCR0010 Φ9xΦ4x17 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 398mT 1.96kgf
MCR0011 Φ9.5xΦ5.1x1.5 รัศมีแนวนอน ไม่มีการชุบ 28 281mT -
MCR0012 Φ9.7xΦ3.1x15 รัศมีแนวนอน ไม่มีการชุบ 28 399mT -
MCR0013 Φ9.7xΦ6x6 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 332mT 1.49kgf
MCR0014 Φ10xΦ2.8x6.5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 374mT 2.17kgf
MCR0015 Φ10xΦ3x1.5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 201mT 0.81kgf
MCR0016 Φ10.6xΦ7.6x0.9 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 176mT 0.51kgf
MCR0017 Φ11xΦ7x1 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 183mT 0.56kgf
MCR0018 Φ12xΦ5x4 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 323mT 2.14kgf
MCR0019 Φ12xΦ7x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 297mT 1.7kgf
MCR0020 Φ14xΦ4x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 263mT 1.89kgf
MCR0021 Φ14xΦ9x1 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 173mT 0.93kgf
MCR0022 Φ14xΦ9x7 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 359mT 2.91kgf
MCR0023 Φ14xΦ9x8 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 366mT 3kgf
MCR0024 Φ15xΦ3x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 319mT 3.23kgf
MCR0025 Φ15.5xΦ8x2.6 รัศมีแนวนอน ไม่มีการชุบ 28 345mT -
MCR0026 Φ16xΦ5x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 251mT 2.17kgf
MCR0027 Φ17xΦ5x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 316mT 3.87kgf
MCR0028 Φ19xΦ15x1.8 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 245mT 1.94kgf
MCR0029 Φ20xΦ7x4 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 274mT 3.79kgf
MCR0030 Φ21xΦ14x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 286mT 3.48kgf
MCR0031 Φ24xΦ15x7 รัศมีแนวนอน ไม่มีการชุบ 28 364mT -
MCR0032 Φ30xΦ15.5x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 291mT 7.91kgf
MCR0033 Φ36xΦ28x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 335mT 9.5kgf
MCR0034 Φ38xΦ14x6 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 254mT 10.59kgf
MCR0035 Φ40xΦ17.5x3 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 159mT 6.54kgf
MCR0036 Φ45.5xΦ38x15 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 408mT 17.17kgf
MCR0037 Φ50xΦ28x5 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 236mT 16.45kgf
MCR0038 Φ52xΦ42x10 รัศมีแนวตั้ง ไม่มีการชุบ 28 389mT 21.81kgf
แม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์ (Sm-Co) แบบเหลี่ยม
หมายเลขสินค้า ขนาด(mm) ลำดับขนาด ทิศทางแรงดึงดูดแม่เหล็ก ปรับผิวแม่เหล็ก เกรด ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิว แรงดูด
MCK0001 1x1x1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 160mT 0.02kgf
MCK0002 1.2x1.2x5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 229mT 0.05kgf
MCK0003 1.8x0.6x3.6 3.6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 174mT 0.32kgf
MCK0004 2x1.2x1.2 1.2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 214mT 0.06kgf
MCK0005 2x2x3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 303mT 0.13kgf
MCK0006 2x2x4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 313mT 0.14kgf
MCK0007 3x1x3.4 3.4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 250mT 0.1kgf
MCK0008 3x2x0.7 0.7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 172mT 0.08kgf
MCK0009 3x2x3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
One sided 2-pole
ไม่มีการชุบ 28 222mT 0.11kgf
MCK0010 3.3x2.8x1.4 1.4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 252mT 0.15kgf
MCK0011 4x1.2x2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 250mT 0.13kgf
MCK0012 4x2.5x7.5 7.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 377mT 0.37kgf
MCK0013 4x4x1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 182mT 0.2kgf
MCK0014 4x4x2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 284mT 0.29kgf
MCK0015 4.2x2.9x1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 196mT 0.17kgf
MCK0016 5x1x5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 262mT 0.17kgf
MCK0017 5x4x0.8 0.8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 143mT 0.18kgf
MCK0018 5x5x10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 425mT 0.94kgf
MCK0019 6x1x3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 245mT 0.19kgf
MCK0020 6x1x3.4 3.4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 250mT 0.19kgf
MCK0021 6x1.6x1.5 1.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 240mT 0.19kgf
MCK0022 6x1.6x2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 267mT 0.23kgf
MCK0023 6x4x16 16mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 430mT 0.95kgf
MCK0024 6x6x1.5 1.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 195mT 0.46kgf
MCK0025 6x6x2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 240mT 0.54kgf
MCK0026 6.5x4x10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 421mT 0.98kgf
MCK0027 6.8x3.8x2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 263mT 0.42kgf
MCK0028 7x5x7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 408mT 1.17kgf
MCK0029 7x7x5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 367mT 1.25kgf
MCK0030 8x4x9 9mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 417mT 1.16kgf
MCK0031 8x8x0.8 0.8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 89mT 0.26kgf
MCK0032 9.5x8x4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 307mT 1.28kgf
MCK0033 9.8x1.9x1.15 1.15mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 205mT 0.41kgf
MCK0034 10x3x3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 312mT 0.68kgf
MCK0035 10x5x1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 131mT 0.41kgf
MCK0036 10x5x5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 364mT 1.3kgf
MCK0037 10x6.5x4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 319mT 1.22kgf
MCK0038 10x6.5x4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 319mT 1.22kgf
MCK0039 10.3x3x7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 387mT 1.06kgf
MCK0040 10.4x7x8 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 407mT 2.23kgf
MCK0041 11.3x3x7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 386mT 1.15kgf
MCK0042 12x2x1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 187mT 0.52kgf
MCK0043 12x7x3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 254mT 1.36kgf
MCK0044 13x1.3x1.3 1.3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 207mT 0.47kgf
MCK0045 13x3.4x2.5 2.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 279mT 0.9kgf
MCK0046 13x4.4x2.3 2.3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 250mT 1.08kgf
MCK0047 13x5x5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 354mT 1.59kgf
MCK0048 14x8x3.5 3.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 259mT 1.83kgf
MCK0049 14.5x10x4.5 4.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 280mT 2.34kgf
MCK0050 15x5x3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 275mT 1.45kgf
MCK0051 15x10x5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 297mT 2.41kgf
MCK0052 16x2.3x1.5 1.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 227mT 0.94kgf
MCK0053 16x5x30 30mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 457mT 3.22kgf
MCK0054 16x5x30 30mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 457mT 3.22kgf
MCK0055 16x6.3x9.5 9.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 412mT 3.17kgf
MCK0056 16x6.4x2.2 2.2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 201mT 1.5kgf
MCK0057 18x5x4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 312mT 1.73kgf
MCK0058 20x8x5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 303mT 2.9kgf
MCK0059 20x10x2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 137mT 1.65kgf
MCK0060 20x10x5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 280mT 3.45kgf
MCK0061 20x10x20 20mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 458mT 7.26kgf
MCK0062 20x12x5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 260mT 3.88kgf
MCK0063 20x15x5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 237mT 4.4kgf
MCK0064 20x20x10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 338mT 7.5kgf
MCK0065 22x3x7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 373mT 2.1kgf
MCK0066 22x5x4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 307mT 2.38kgf
MCK0067 22x22x12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 355mT 9.95kgf
MCK0068 23x3x7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 372mT 2.19kgf
MCK0069 25x5.5x10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 405mT 4.28kgf
MCK0070 25x15x3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 145mT 3.21kgf
MCK0071 25x15x5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 223mT 5.38kgf
MCK0072 25.5x6.5x13 13mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 425mT 5.48kgf
MCK0073 25.5x13x6.5 6.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 285mT 5.71kgf
MCK0074 30x5x6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 353mT 3.65kgf
MCK0075 30x16x5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 207mT 6.51kgf
MCK0076 30x23.5x16 16mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 376mT 16.08kgf
MCK0077 30x30x10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 265mT 13.88kgf
MCK0078 30x30x20 20mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 393mT 22.3kgf
MCK0079 30.5x26.5x10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 275mT 12.71kgf
MCK0080 34.6x3x7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 368mT 3.23kgf
MCK0081 38x38x18 18mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 334mT 25.57kgf
MCK0082 42x2x3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 291mT 2.97kgf
MCK0083 42.6x3x7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 366mT 3.94kgf
MCK0084 43.6x3x7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 366mT 4.03kgf
MCK0085 45x8x8 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 350mT 7.99kgf
MCK0086 45x35x3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 71mT 4.43kgf
MCK0087 48x3x7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 365mT 4.43kgf
MCK0088 48x10x12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 383mT 12.13kgf
MCK0089 49x3x7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 365mT 4.52kgf
MCK0090 50x10x3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 176mT 7.11kgf
MCK0091 50x10x5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 254mT 10.95kgf
MCK0092 100x10x12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ไม่มีการชุบ 28 372mT 28.31kgf
 • Magnet Printing
  • (Tel./Line ID : 062-597-8705)
 • CONTACT
  SIMOTEC (THAILAND) CO., LTD.

  Address
  304 Industrial Park, 206 Moo 7
  Thatoom Srimahaphote
  Prachinburi 25140 Thailand

  TEL
  037-218-808 / 037-480-268

  E-MAIL
  create@simotecthailand.co.th

  เรามีความภูมิใจในแม่เหล็กของเรา
  และกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
  หากต้องการติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อเรา