Home > ข้อมูลสินค้า > แถบแม่เหล็กนีโอไดเมียม
ข้อมูลสินค้า

แท่งแม่เหล็กนีโอดิเมียม (แม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์ (Samarium Cobalt Magnet))

ขจัดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นโลหะด้วยพลังงานแม่เหล็กกำลังสูงของนีโอดิเมียม
นำเสนอสเปคซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานและการนำไปใช้ของลูกค้ามากที่สุด

ขจัดเศษเหล็กขนาดเล็กและเศษที่เกิดจากการสึกหรอประเภทแสตนเลสซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอาหาร, ยา, เคมีภัณฑ์ต่างๆ ด้วยพลังงานแม่เหล็กกำลังสูงของแม่เหล็กนีโอดิเมียม สามารถจัดหาแท่งแม่เหล็กคุณภาพสูงได้ เนื่องจากผลิตที่ญี่ปุ่นสามารถรองรับการสั่งพิเศษนอกเหนือจากแบบมาตรฐานและรองรับกำหนดเวลาส่งมอบอันสั้น

*สามารถจัดเตรียมแท่งแม่เหล็กแบบที่เป็นแม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์ซึ่งใช้กับกระบวนการที่มีความร้อนสูงได้ด้วย ขอให้ติดต่อสอบถามเข้ามาครับ

วัตถุประสงค์การใช้งานและการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม แยกเศษผงแสตนเลสที่เกิดจากการสึกหรอ, เหล็กออกไซด์ในไลน์ท่อออกหลังจาก
ที่บดกาแฟ, น้ำผลไม้, ชา, นมผงต่างๆ
แปรรูปเนื้อ แยกเศษผงแสตนเลสที่เกิดจากการสึกหรอใบมีดต่างๆ ที่ใช้ในการแปรรูปเนื้อ
เครื่องปรุงรสแบบผง แยกเศษผงแสตนเลส, เหล็กที่เกิดจากการสึกหรอหลังจากที่บดวัตถุดิบเช่น พริก, วาซาบิ, ผงโรยข้าว เป็นต้น
เครื่องปรุงรสแบบ
ของเหลว
แยกเศษผงแสตนเลสที่เกิดจากการสึกหรอ, เหล็กออกไซด์ในไลน์ท่อออกหลังจาก
บดซอสถั่วเหลือง, ซุป, มิโซะต่างๆ
กระบวนการผลิตขนม แยกเศษผงแสตนเลสที่เกิดจากการสึกหรอซึ่งอาจตกค้างอยู่ในท่อหลังจากบดช็อคโกแล็ต, ถั่วต่างๆ
ธัญพืช แยกเศษผงที่เกิดจากการสึกหรอในขณะที่ธัญพืชผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์
ยา เวชภัณฑ์ แยกเศษผงแสตนเลสที่เกิดจากการสึกหรอซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่บดละเอียดวัตถุดิบยา
ยาสมุนไพรจีน แยกเศษเเหล็กที่เกิดจากเครื่องมือตัดที่ใช้ตัดพวกสมุนไพร
เครื่องสำอางค์ เกี่ยวกับเครื่องสำอางค์ แยกเศษผงแสตนเลสที่เกิดจากการสึกหรอในไลน์ท่อออกหลังจากบดวัตถุดิบ
เคมีภัณฑ์ เกี่ยวกับพลาสติก แยกสิ่งแปลกปลอมที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กออกจากวัตถุดิบที่เป็นผง,
เม็ดในท่อส่งวัตถุดิบสำหรับเครื่องฉีดขึ้นรูปต่างๆ
เกี่ยวกับยาง แยกสิ่งแปลกปลอมที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กออกจากยางรีไซเคิล เช่น Steel
ปุ๋ย ปุ๋ย, อาหารสัตว์ แยกและขจัดผงเหล็กอันตรายซึ่งปนอยู่ในปุ๋ย, อาหารสัตว์
การผลิตกระดาษ กระดาษ แยกเศษตะปู, โบลต์ออกจากชิ้นไม้และขจัดสิ่งแปลกปลอมที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กออกจาก
ไลน์การผลิตกระดาษรีไซเคิล
กระจก โรงงานกระจก แยกผงเหล็กที่ปนอยู่ในวัตถุดิบที่ใช้ทำกระจกและผงกระจก
เครื่องปั้นดินเผา กระเบื้องเคลือบและ
เครื่องปั้นดินเผา
แยกผงเหล็กที่อยู่ในวัตถุดิบกระเบื้องเคลือบและเครื่องปั้นดินเผา

วัตถุประสงค์การใช้งานและการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กนีโอดิเมียมอื่นๆ ตัวอย่างการรองรับคำสั่งซื้อพิเศษอยู่ที่นี้

ติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อสอบถามได้ตามทุกเรื่องสะดวก เช่น ราคา, กำหนดเวลาในการส่งมอบ, วัตถุดิบ, ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์และแฟ็กซ์ ติดต่อตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
การติดต่อสอบถามทางเว็บไซต์ ⇒ ขอให้ใช้แบบฟอร์มในการติดต่อสอบถาม

MNMB-B

● ดูดจับและขจัดผงเหล็กขนาดเล็ก, เศษผงแสตนเลสที่เกิดจาก
การสึกหรอออกจากผง, ของเหลวด้วยพลังงานแม่เหล็กกำลังสูง
● เหมาะกับการขจัดสิ่งแปลกปลอมในกระบวนการผลิตอาหาร, ยา,
เคมีมากที่สุด
● มีประสิทธิผลในการกันน้ำด้วยเสปคแบบ Sanitary

วัตถุประสงค์การใช้งานและการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

คุณสมบัติวัตถุดิบ : SUS316L、SUS304
รุ่น ขนาดที่วัด
จากภายนอก
ไดมิเตอร์นอก
ความยาว
(mm)
พื้นผิวสูงสุด
ความหนาแน่นของ
ฟลักซ์แม่เหล็ก
MNMB-B10-10 φ25 100 1.0T(10,000G)
MNMB-B10-15 φ25 150
MNMB-B10-20 φ25 200
MNMB-B10-25 φ25 250
MNMB-B10-30 φ25 300
MNMB-B10-35 φ25 350
MNMB-B10-40 φ25 400
MNMB-B10-50 φ25 500
MNMB-B10-60 φ25 600
คุณสมบัติวัตถุดิบ : SUS316L
รุ่น ขนาดที่วัด
จากภายนอก
ไดมิเตอร์นอก
ความยาว
(mm)
พื้นผิวสูงสุด
ความหนาแน่นของ
ฟลักซ์แม่เหล็ก
MNMB-B12-10 φ25 100 1.2T(12,000G)
MNMB-B12-15 φ25 150
MNMB-B12-20 φ25 200
MNMB-B12-25 φ25 250
MNMB-B12-30 φ25 300
MNMB-B12-35 φ25 350
MNMB-B12-40 φ25 400
MNMB-B12-50 φ25 500
MNMB-B12-60 φ25 600
คุณสมบัติวัตถุดิบ : SUS316L
รุ่น ขนาดที่วัด
จากภายนอก
ไดมิเตอร์นอก
ความยาว
(mm)
พื้นผิวสูงสุด
ความหนาแน่นของ
ฟลักซ์แม่เหล็ก
MNMB-B13-10 φ25 100 1.3T(13,000G)
MNMB-B13-15 φ25 150
MNMB-B13-20 φ25 200
MNMB-B13-25 φ25 250
MNMB-B13-30 φ25 300
MNMB-B13-35 φ25 350
MNMB-B13-40 φ25 400
MNMB-B13-50 φ25 500
MNMB-B13-60 φ25 600
คุณสมบัติวัตถุดิบ : SUS316L
รุ่น ขนาดที่วัด
จากภายนอก
ไดมิเตอร์นอก
ความยาว
(mm)
พื้นผิวสูงสุด
ความหนาแน่นของ
ฟลักซ์แม่เหล็ก
MNMB-BS10-10 φ20 100 1.0T(10,000G)
MNMB-BS10-15 φ20 150
MNMB-BS10-20 φ20 200
MNMB-BS10-25 φ20 250
MNMB-BS10-30 φ20 300
MNMB-BS10-35 φ20 350
MNMB-BS10-40 φ20 400

● อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน ≦80℃
● สามารถผลิตที่ต่ำกว่า 1.0T(10,000G) ได้
● สามารถผลิตแบบทนความร้อนได้
● สามารถผลิตขนาดที่นอกเหนือไปจากในตารางแสดงขนาดได้
● สามารถผลิตแบบมีรูต๊าปได้

วัตถุประสงค์การใช้งานและการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

แบบ 2 ท่อ (แบบมี Grip)

● ทำความสะอาดง่ายเนื่องจากเป็นโครงสร้างท่อ 2 ชั้น

คุณสมบัติวัตถุดิบ : SUS316L
รุ่น ขนาดที่วัด
จากภายนอก
ไดมิเตอร์นอก
ความยาว
(mm)
พื้นผิวสูงสุด
ความหนาแน่นของ
ฟลักซ์แม่เหล็ก
MNMB-BW10-15 φ26.2 150 1.0T(10,000G)
MNMB-BW10-20 φ26.2 200
MNMB-BW10-25 φ26.2 250
MNMB-BW10-30 φ26.2 300
คุณสมบัติวัตถุดิบ : SUS316L、SUS304
รุ่น ขนาดที่วัด
จากภายนอก
ไดมิเตอร์นอก
ความยาว
(mm)
พื้นผิวสูงสุด
ความหนาแน่นของ
ฟลักซ์แม่เหล็ก
MNMB-BWS07-15 φ22 150 1.0T(10,000G)
MNMB-BWS07-20 φ22 200
MNMB-BWS07-25 φ22 250
MNMB-BWS07-30 φ22 300

● อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน ≦80℃
● สามารถผลิตที่ต่ำกว่า 1.0T(10,000G) ได้
● สามารถผลิตแบบทนความร้อนได้
● สามารถผลิตขนาดที่นอกเหนือไปจากในตารางแสดงขนาดได้

วัตถุประสงค์การใช้งานและการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อสอบถามได้ตามทุกเรื่องสะดวก เช่น ราคา, กำหนดเวลาในการส่งมอบ, วัตถุดิบ, ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์และแฟ็กซ์ ติดต่อตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
การติดต่อสอบถามทางเว็บไซต์ ⇒ ขอให้ใช้แบบฟอร์มในการติดต่อสอบถาม

MNMB-H

● เป็นตารางแม่เหล็กกำลังสูงในรูปแบบสาน ที่ติดตั้งเพื่อดูดจับและ
ขจัดเศษผงเหล็กขนาดเล็ก, เศษผงแสตนเลสที่เกิดจากการสึกหรอ
ในระหว่างที่วัตถุดิบร่วงผ่านตาราง
● เหมาะกับการขจัดสิ่งแปลกปลอมในกระบวนการผลิตอาหาร, ยา, เคมี
มากที่สุด
● สามารถใช้งานภายในบ่อน้ำยาได้เนื่องจากเป็นแบบ Sanitary

MNMB-HW (ท่อ 2 ชั้น)

สำหรับโครงสร้างท่อ 2 ชั้น จำเป็นต้องมีประชุมวางแผนก่อนผลิต

วัตถุประสงค์การใช้งานและการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

* สามารถผลิตขนาดที่นอกเหนือไปจากในตารางแสดงขนาดได้
(หน่วย: mm)
รุ่น ขนาด จำนวนชิ้น ขนาดท่อ กรอบแม่เหล็ก อุณหภูมิของ
สภาพแวดล้อม
ที่ใช้งาน
พื้นผิวสูงสุด
ความหนาแน่น
ของฟลักซ์
แม่เหล็ก
หมายเหตุ
W L H การปรับแต่ง
ขั้นสุดท้าย
(Finishing)
ประเภท
วัตถุดิบ
MNMB-H2222 220 220 50 4 φ25
SUS316L
SUS304
ขัดเงา
♯320
SUS304 ≦80℃ 1.0T
(10,000G)
สามารถผลิตแบบ
ทนความร้อนได้
สามาถผลิตเป็น
เสปคที่ใช้
SUS316 ได้
MNMB-H2227 220 270 50 4
MNMB-H2727 270 270 50 5
MNMB-H2732 270 320 50 5
MNMB-H3232 320 320 50 6
MNMB-H3242 320 420 50 6
MNMB-H4242 420 420 50 8
รุ่น ขนาด จำนวนชิ้น ขนาดท่อ กรอบแม่เหล็ก อุณหภูมิของ
สภาพแวดล้อม
ที่ใช้งาน
พื้นผิวสูงสุด
ความหนาแน่น
ของฟลักซ์
แม่เหล็ก
หมายเหตุ
W L H การปรับแต่ง
ขั้นสุดท้าย
(Finishing)
ประเภท
วัตถุดิบ
MNMB-HH2222 220 220 50 4 φ25
SUS316L
ขัดเงา
♯320
SUS304 ≦80℃ 1.2T
(12,000G)
สามาถผลิตเป็น
เสปคที่ใช้
SUS316 ได้
MNMB-HH2227 220 270 50 4
MNMB-HH2727 270 270 50 5
MNMB-HH2732 270 320 50 5
MNMB-HH3232 320 320 50 6
MNMB-HH3242 320 420 50 6
MNMB-HH4242 420 420 50 8
รุ่น ขนาด จำนวนชิ้น ขนาดท่อ กรอบแม่เหล็ก อุณหภูมิของ
สภาพแวดล้อม
ที่ใช้งาน
พื้นผิวสูงสุด
ความหนาแน่น
ของฟลักซ์
แม่เหล็ก
หมายเหตุ
W L H การปรับแต่ง
ขั้นสุดท้าย
(Finishing)
ประเภท
วัตถุดิบ
MNMB-SH2020 200 200 50 4 φ20
SUS316L
ขัดเงา
♯320
SUS304 ≦80℃ 1.0T
(10,000G)
สามาถผลิตเป็น
เสปคที่ใช้
SUS316 ได้
MNMB-SH2025 200 250 50 4
MNMB-SH2525 250 250 50 5
MNMB-SH2530 250 300 50 5
MNMB-SH3030 300 300 50 6

วัตถุประสงค์การใช้งานและการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อสอบถามได้ตามทุกเรื่องสะดวก เช่น ราคา, กำหนดเวลาในการส่งมอบ, วัตถุดิบ, ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์และแฟ็กซ์ ติดต่อตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
การติดต่อสอบถามทางเว็บไซต์ ⇒ ขอให้ใช้แบบฟอร์มในการติดต่อสอบถาม

MNMB-K

● เป็นตารางแม่เหล็กกำลังสูงแบบสาน ที่ติดตั้งเพื่อดูดจับและขจัด
เศษผงเหล็กขนาดเล็ก, เศษผงสแตนเลสที่เกิดจากการสึกหรอใน
ระหว่างที่วัตถุดิบร่วงผ่านตาราง
● เหมาะที่สุดสำหรับการขจัดสิ่งแปลกปลอมในกระบวนการผลิต
อาหาร, ยา, เคมี
● สามารถใช้งานภายในบ่อน้ำยาได้เนื่องจากเป็นแบบ Sanitary
● สามารถออกแบบและผลิตให้เข้ากับกรวย (Hopper) ที่ติดตั้ง
อยู่เดิมได้
● สามารถผลิตแบบ 2 ขั้นตอนได้

เหมาะที่สุดสำหรับอาหารและเวชภัณฑ์ เพราะเป็นการปรับแต่งขั้นสุดท้าย (Finishing) แบบ Sanitary โดยการใช้เทคนิคเชื่อมแบบพิเศษซึ่งเป็นแบบฉบับของทางบริษัท

วัตถุประสงค์การใช้งานและการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

*สามารถผลิตขนาดที่นอกเหนือจากในตารางแสดงขนาดได้
(หน่วย: mm)
รุ่น ขนาด จำนวน
ชิ้น
ขนาดท่อ แท่งเรียบ (Flat Bar) อุณหภูมิของ
สภาพแวดล้อม
ที่ใช้งาน
พื้นผิวสูงสุด
ความหนาแน่น
ของฟลักซ์
แม่เหล็ก
หมายเหตุ
φD H การปรับแต่ง
ขั้นสุดท้าย
(Finishing)
ประเภทห
วัตถุดิบ
MNMB-M220 φ220 50 4 φ25
SUS316L
SUS304
ขัดเงา (Buff)
♯320
SUS304 ≦80℃ 1.0T
(10,000G)
สามารถผลิตแบบ
ทนความร้อนได้
สามาถผลิตเป็น
เสปคที่ใช้
SUS316 ได้
MNMB-M270 φ270 50 5
MNMB-M320 φ320 50 6
MNMB-M370 φ370 50 7
MNMB-M420 φ420 50 8
รุ่น ขนาด จำนวน
ชิ้น
ขนาดท่อ แท่งเรียบ (Flat Bar) อุณหภูมิของ
สภาพแวดล้อม
ที่ใช้งาน
พื้นผิวสูงสุด
ความหนาแน่น
ของฟลักซ์
แม่เหล็ก
หมายเหตุ
φD H การปรับแต่ง
ขั้นสุดท้าย
(Finishing)
ประเภท
วัตถุดิบ
MNMB-MH220 φ220 50 4 φ25
SUS316L
ขัดเงา (Buff)
♯320
SUS304 ≦80℃ 1.2T
(12,000G)
สามาถผลิตเป็น
เสปคที่ใช้
SUS316 ได้
MNMB-MH270 φ270 50 5
MNMB-MH320 φ320 50 6
MNMB-MH370 φ370 50 7
MNMB-MH420 φ420 50 8
รุ่น ขนาด จำนวน
ชิ้น
ขนาดท่อ แท่งเรียบ (Flat Bar) อุณหภูมิของ
สภาพแวดล้อม
ที่ใช้งาน
พื้นผิวสูงสุด
ความหนาแน่น
ของฟลักซ์
แม่เหล็ก
หมายเหตุ
φD H การปรับแต่ง
ขั้นสุดท้าย
(Finishing)
ประเภท
วัตถุดิบ
MNMB-SM200 φ220 50 4 φ20
SUS316L
ขัดเงา (Buff)
♯320
SUS304 ≦80℃ 1.0T
(10,000G)
สามาถผลิตเป็น
เสปคที่ใช้
SUS316 ได้
MNMB-SM250 φ270 50 5
MNMB-SM300 φ320 50 6
MNMB-SM350 φ370 50 7
MNMB-SM400 φ420 50 8

วัตถุประสงค์การใช้งานและการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อสอบถามได้ตามทุกเรื่องสะดวก เช่น ราคา, กำหนดเวลาในการส่งมอบ, วัตถุดิบ, ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์และแฟ็กซ์ ติดต่อตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
การติดต่อสอบถามทางเว็บไซต์ ⇒ ขอให้ใช้แบบฟอร์มในการติดต่อสอบถาม

MNMB-M

● เป็นตารางแม่เหล็กกำลังสูงแบบสานอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ติดตั้งเพื่อ
ดูดจับและขจัดเศษผงเหล็กขนาดเล็ก, เศษผงสแตนเลสที่เกิด
จากการสึกหรอในระหว่างที่วัตถุดิบร่วงผ่านตาราง
● เหมาะที่สุดสำหรับการขจัดสิ่งแปลกปลอมในกระบวนการผลิต
อาหาร, ยา, เคมี
● สามารถใช้งานภายในบ่อน้ำยาได้เนื่องจากเป็นแบบ Sanitary
● สามารถออกแบบและผลิตให้เข้ากับกรวย (Hopper) ที่ติดตั้ง
อยู่เดิมได้
● สามารถผลิตแบบ 2 ชั้นตอนได้

เหมาะที่สุดสำหรับอาหารและเวชภัณฑ์ เพราะเป็นการปรับแต่งขั้นสุดท้าย (Finishing) แบบ Sanitary โดยใช้เทคนิคการเชื่อมแบบพิเศษซึ่งเป็นแบบฉบับของทางบริษัท

วัตถุประสงค์การใช้งานและการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

*สามารถผลิตขนาดที่นอกเหนือจากในตารางแสดงขนาดได้
(หน่วย: mm)
รุ่น ขนาด จำนวนชิ้น ขนาดท่อ กรอบแม่เหล็ก อุณหภูมิของ
สภาพแวดล้อม
ที่ใช้งาน
พื้นผิวสูงสุด
ความหนาแน่น
ของฟลักซ์
แม่เหล็ก
หมายเหตุ
W L H การปรับแต่ง
ขั้นสุดท้าย
(Finishing)
ประเภท
วัตถุดิบ
MNMB-K2020 200 200 50 4 φ25
SUS316L
SUS304
ขัดเงา (Buff)
♯320
SUS304 ≦80℃ 1.0T
(10,000G)
สามารถผลิตแบบ
ทนความร้อนได้
สามาถผลิตเป็น
เสปคที่ใช้
SUS316 ได้
MNMB-K2025 200 250 50 4
MNMB-K2525 250 250 50 5
MNMB-K2530 250 300 50 5
MNMB-K3030 300 300 50 6
MNMB-K3040 300 400 50 6
MNMB-K4040 400 400 50 8
รุ่น ขนาด จำนวนชิ้น ขนาดท่อ กรอบแม่เหล็ก อุณหภูมิของ
สภาพแวดล้อม
ที่ใช้งาน
พื้นผิวสูงสุด
ความหนาแน่น
ของฟลักซ์
แม่เหล็ก
หมายเหตุ
W L H การปรับแต่ง
ขั้นสุดท้าย
(Finishing)
ประเภท
วัตถุดิบ
MNMB-KH2020 200 200 50 4 φ25
SUS316L
ขัดเงา (Buff)
♯320
SUS304 ≦80℃ 1.2T
(12,000G)
สามารถผลิตแบบ
ทนความร้อนได้
สามาถผลิตเป็น
เสปคที่ใช้
SUS316 ได้
MNMB-KH2025 200 250 50 4
MNMB-KH2525 250 250 50 5
MNMB-KH2530 250 300 50 5
MNMB-KH3030 300 300 50 6
MNMB-KH3040 300 400 50 6
MNMB-KH4040 400 400 50 8
รุ่น ขนาด จำนวนชิ้น ขนาดท่อ กรอบแม่เหล็ก อุณหภูมิของ
สภาพแวดล้อม
ที่ใช้งาน
พื้นผิวสูงสุด
ความหนาแน่น
ของฟลักซ์
แม่เหล็ก
หมายเหตุ
W L H การปรับแต่ง
ขั้นสุดท้าย
(Finishing)
ประเภท
วัตถุดิบ
MNMB-SKH2020 200 200 50 4 φ20
SUS316L
ขัดเงา (Buff)
♯320
SUS304 ≦80℃ 1.0T
(10,000G)
สามาถผลิตเป็น
เสปคที่ใช้
SUS316 ได้
MNMB-SKH2025 200 250 50 4
MNMB-SKH2525 250 250 50 5
MNMB-SKH2530 250 300 50 5
MNMB-SKH3030 300 300 50 6

วัตถุประสงค์การใช้งานและการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อสอบถามได้ตามทุกเรื่องสะดวก เช่น ราคา, กำหนดเวลาในการส่งมอบ, วัตถุดิบ, ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์และแฟ็กซ์ ติดต่อตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
การติดต่อสอบถามทางเว็บไซต์ ⇒ ขอให้ใช้แบบฟอร์มในการติดต่อสอบถาม
 • Magnet Printing
  • (Tel./Line ID : 062-597-8705)
 • CONTACT
  SIMOTEC (THAILAND) CO., LTD.

  Address
  304 Industrial Park, 206 Moo 7
  Thatoom Srimahaphote
  Prachinburi 25140 Thailand

  TEL
  037-218-808 / 037-480-268

  E-MAIL
  create@simotecthailand.co.th

  เรามีความภูมิใจในแม่เหล็กของเรา
  และกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
  หากต้องการติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อเรา