Home > ข้อมูลสินค้า >แถบแม่เหล็ก
ข้อมูลสินค้า

แถบแม่เหล็ก (Nd – Fe - B Magnet)

การลดขนาดลง ( Down sizing ) โดยใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียมซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะของแม่เหล็กสูงสุด

   เป็นแม่เหล็กที่มีส่วนประกอบหลัก คือ นีโอดีเมียม (Neodymium) เหล็ก โบรอน และมีคุณสมบัติเฉพาะของแม่เหล็กสูงสุดในกลุ่มแม่เหล็กที่มีอยู่ในปัจจุบัน แม่เหล็กนีโอไดเมียมเป็นแม่เหล็กที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างจากแม่เหล็กที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุที่หายาก (Rare earth) ต่างๆ ซึ่งมีแรงดึงดูดสูงกว่าแม่เหล็กอื่นๆ แม้ว่าจะทำให้มีขนาดเล็กแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีแรงดูดที่น่าพอใจ ดังนั้นจึงสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีในด้านการลดขนาด (Down sizing) แม่เหล็กนีโอไดเมียมมีความแข็งแรงทนทานด้านกลไกที่เยี่ยมยอด แต่ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในอุณหภูมิสูง มีการแปรรูปเพลตติ้งเพื่อป้องกันสนิม และนำมาใช้กับมอเตอร์หรือเซนเซอร์ขนาดเล็ก เครื่องจักรที่มีความละเอียดสูง ฯลฯ

คุณสมบัติเฉพาะของแม่เหล็กนีโอไดเมียม

ค่านี้เป็นเพียงค่าตัวอย่าง ไม่ใช่ค่าที่ใช้ในการประกันคุณภาพ

ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กที่คงค้าง (Br) แรงบังคับ (bHc) แรงบังคับ (iHc) ค่า Maximum Energy product (BH)max
11.7~12.5(kG) 10.8~12.2(kOe) >12.08(kOe) 35(MGOe)
1.17~1.25(T) 859~970(kA/m) >955(kA/m) 278.5(kJ/㎥)

ใน ( ) คือหน่วย

รูปร่าง

   
แบบทรงกระบอก แบบวงแหวน แบบเหลี่ยม แบบมีรู CP แบบจาน รูปวงแหวน
แม่เหล็กนีโอไดเมียม (Nd-Fe-B) แบบทรงกระบอก
หมายเลขสินค้า ขนาด(mm) ลำดับขนาด ทิศทางแรงดึงดูดแม่เหล็ก ปรับผิวแม่เหล็ก เกรด ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิว แรงดูด
MNT0001 φ1×0.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 140mT 0.021kgf
MNT0002 φ1×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 178mT 0.034kgf
MNT0003 φ1×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 193mT 0.04kgf
MNT0004 φ1×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 196mT 0.041kgf
MNT0005 φ1×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 197mT 0.042kgf
MNT0006 φ1×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 198mT 0.042kgf
MNT0007 φ1.2×7.5 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 182mT -
MNT0008 φ1.5×0.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 201mT 0.051kgf
MNT0009 φ1.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 221mT 0.062kgf
MNT0010 φ1.5×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 247mT 0.077kgf
MNT0011 φ1.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 265mT 0.07kgf
MNT0012 φ1.5×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 265mT 0.089kgf
MNT0013 φ1.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 268mT 0.091kgf
MNT0014 φ1.5×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 270mT 0.092kgf
MNT0015 φ1.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 271mT 0.093kgf
MNT0016 φ1.5×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 272mT 0.094kgf
MNT0017 φ1.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 273mT 0.094kgf
MNT0018 φ1.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 274mT 0.095kgf
MNT0019 φ1.5×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 275mT 0.096kgf
MNT0020 φ1.5×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 289mT 0.08kgf
MNT0021 φ1.5×10 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 310mT -
MNT0022 φ1.6×19 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 305mT 0.09kgf
MNT0023 φ1.8×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 312mT 0.11kgf
MNT0024 φ1.8×7 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 252mT -
MNT0025 φ2×0.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 158mT 0.05kgf
MNT0026 φ2×0.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 221mT 0.067kgf
MNT0027 φ2×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 250mT 0.086kgf
MNT0028 φ2×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 294mT 0.119kgf
MNT0029 φ2×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 316mT 0.138kgf
MNT0030 φ2×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 328mT 0.148kgf
MNT0031 φ2×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 340mT 0.159kgf
MNT0032 φ2×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 343mT 0.162kgf
MNT0033 φ2×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 345mT 0.164kgf
MNT0034 φ2×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 346mT 0.165kgf
MNT0035 φ2×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 346mT 0.15kgf
MNT0036 φ2×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 347mT 0.15kgf
MNT0037 φ2×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 349mT 0.168kgf
MNT0038 φ2×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 350mT 0.169kgf
MNT0039 φ2×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 350mT 0.169kgf
MNT0040 φ2×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 350mT 0.15kgf
MNT0041 φ2×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 351mT 0.17kgf
MNT0042 φ2×9 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 322mT -
MNT0043 φ2×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 351mT 0.17kgf
MNT0044 φ2×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 352mT 0.17kgf
MNT0045 φ2×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 353mT 0.15kgf
MNT0046 φ2.2×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 335mT 0.16kgf
MNT0047 φ2.45×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 387mT 0.23kgf
MNT0048 φ2.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 244mT 0.105kgf
MNT0049 φ2.5×1.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 321mT 0.16kgf
MNT0050 φ2.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 331mT 0.193kgf
MNT0051 φ2.5×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 349mT 0.19kgf
MNT0052 φ2.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 361mT 0.21kgf
MNT0053 φ2.5×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 368mT 0.239kgf
MNT0054 φ2.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 375mT 0.22kgf
MNT0055 φ2.5×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 376mT 0.25kgf
MNT0056 φ2.5×5 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 345mT -
MNT0057 φ2.5×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 381mT 0.256kgf
MNT0058 φ2.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 382mT 0.258kgf
MNT0059 φ3×0.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 135mT 0.08kgf
MNT0060 φ3×0.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 135mT 0.08kgf
MNT0061 φ3×0.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 201mT 0.119kgf
MNT0062 φ3×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 236mT 0.13kgf
MNT0063 φ3×1.2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 266mT 0.151kgf
MNT0064 φ3×1.4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 294mT 0.17kgf
MNT0065 φ3×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 302mT 0.194kgf
MNT0066 φ3×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 341mT 0.248kgf
MNT0067 φ3×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 341mT 0.24kgf
MNT0068 φ3×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 366mT 0.285kgf
MNT0069 φ3×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 382mT 0.31kgf
MNT0070 φ3×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 382mT 0.31kgf
MNT0071 φ3×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 392mT 0.328kgf
MNT0072 φ3×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 400mT 0.34kgf
MNT0073 φ3×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 405mT 0.349kgf
MNT0074 φ3×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 406mT 0.33kgf
MNT0075 φ3×5 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 385mT -
MNT0076 φ3×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 412mT 0.361kgf
MNT0077 φ3×6 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 383mT -
MNT0078 φ3×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 416mT 0.368kgf
MNT0079 φ3×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 417mT 0.371kgf
MNT0080 φ3×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 418mT 0.373kgf
MNT0081 φ3×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 419mT 0.375kgf
MNT0082 φ3×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 420mT 0.376kgf
MNT0083 φ3×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 421mT 0.377kgf
MNT0084 φ3×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 422mT 0.378kgf
MNT0085 φ3×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 422mT 0.379kgf
MNT0086 φ3×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 425mT 0.36kgf
MNT0087 φ3×19 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 425mT 0.385kgf
MNT0088 φ3×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 426mT 0.386kgf
MNT0089 φ3.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 222mT 0.169kgf
MNT0090 φ3.5×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 291mT 0.223kgf
MNT0091 φ3.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 337mT 0.299kgf
MNT0092 φ3.5×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 367mT 0.354kgf
MNT0093 φ3.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 387mT 0.394kgf
MNT0094 φ3.5×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 400mT 0.422kgf
MNT0095 φ3.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 410mT 0.443kgf
MNT0096 φ3.5×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 417mT 0.459kgf
MNT0097 φ3.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 423mT 0.47kgf
MNT0098 φ4×0.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 113mT 0.101kgf
MNT0099 φ4×0.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 174mT 0.171kgf
MNT0100 φ4×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 209mT 0.204kgf
MNT0101 φ4×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 281mT 0.248kgf
MNT0102 φ4×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 366mT 0.421kgf
MNT0103 φ4×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 390mT 0.478kgf
MNT0104 φ4×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 407mT 0.52kgf
MNT0105 φ4×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 419mT 0.55kgf
MNT0106 φ4×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 425mT 0.55kgf
MNT0107 φ4×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 435mT 0.59kgf
MNT0108 φ4×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 440mT 0.609kgf
MNT0109 φ4×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 445mT 0.621kgf
MNT0110 φ4×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 448mT 0.63kgf
MNT0111 φ4×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 451mT 0.638kgf
MNT0112 φ4×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 453mT 0.644kgf
MNT0113 φ4×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 455mT 0.649kgf
MNT0114 φ4×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 456mT 0.654kgf
MNT0115 φ4×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 457mT 0.657kgf
MNT0116 φ4×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 459mT 0.661kgf
MNT0117 φ4×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 458mT 0.63kgf
MNT0118 φ4×12.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 463mT 0.673kgf
MNT0119 φ4×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 464mT 0.678kgf
MNT0120 φ4×25 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 467mT 0.686kgf
MNT0121 φ4.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 194mT 0.237kgf
MNT0122 φ4.5×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 265mT 0.298kgf
MNT0123 φ4.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 317mT 0.385kgf
MNT0124 φ4.5×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 355mT 0.482kgf
MNT0125 φ4.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 382mT 0.559kgf
MNT0126 φ4.5×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 402mT 0.618kgf
MNT0127 φ4.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 416mT 0.663kgf
MNT0128 φ4.5×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 427mT 0.699kgf
MNT0129 φ4.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 435mT 0.726kgf
MNT0130 φ4.5×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 442mT 0.748kgf
MNT0131 φ4.7×1.2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 232mT 0.3kgf
MNT0132 φ4.8×1.3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 243mT 0.33kgf
MNT0133 φ5×0.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 107mT 0.12kgf
MNT0134 φ5×0.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 148mT 0.213kgf
MNT0135 φ5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 195mT 0.28kgf
MNT0136 φ5×1 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 246mT -
MNT0137 φ5×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 250mT 0.354kgf
MNT0138 φ5×2 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 441mT -
MNT0139 φ5×2.2 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 428mT -
MNT0140 φ5×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 344mT 0.539kgf
MNT0141 φ5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 374mT 0.636kgf
MNT0142 φ5×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 396mT 0.71kgf
MNT0143 φ5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 417mT 0.74kgf
MNT0144 φ5×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 425mT 0.824kgf
MNT0145 φ5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 435mT 0.863kgf
MNT0146 φ5×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 443mT 0.894kgf
MNT0147 φ5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 453mT 0.88kgf
MNT0148 φ5×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 454mT 0.939kgf
MNT0149 φ5×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 458mT 0.956kgf
MNT0150 φ5×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 462mT 0.97kgf
MNT0151 φ5×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 464mT 0.982kgf
MNT0152 φ5×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 467mT 0.992kgf
MNT0153 φ5×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 469mT 1.001kgf
MNT0154 φ5×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 470mT 1.008kgf
MNT0155 φ5×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 478mT 0.97kgf
MNT0156 φ5×12.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 477mT 1.037kgf
MNT0157 φ5×15 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 460mT -
MNT0158 φ5×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 490mT 1.02kgf
MNT0159 φ5×25 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 484mT 1.068kgf
MNT0160 φ5.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 170mT 0.296kgf
MNT0161 φ5.5×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 239mT 0.408kgf
MNT0162 φ5.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 294mT 0.456kgf
MNT0163 φ5.5×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 336mT 0.59kgf
MNT0164 φ5.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 368mT 0.709kgf
MNT0165 φ5.5×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 393mT 0.807kgf
MNT0166 φ5.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 412mT 0.886kgf
MNT0167 φ5.5×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 426mT 0.95kgf
MNT0168 φ5.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 438mT 1.002kgf
MNT0169 φ5.5×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 447mT 1.044kgf
MNT0170 φ6×0.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 84mT 0.13kgf
MNT0171 φ6×0.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 131mT 0.249kgf
MNT0172 φ6×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 161mT 0.322kgf
MNT0173 φ6×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 229mT 0.46kgf
MNT0174 φ6×1.7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 260mT 0.53kgf
MNT0175 φ6×1.7 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 375mT -
MNT0176 φ6×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 284mT 0.531kgf
MNT0177 φ6×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 327mT 0.636kgf
MNT0178 φ6×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 364mT 0.75kgf
MNT0179 φ6×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 389mT 0.87kgf
MNT0180 φ6×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 409mT 0.994kgf
MNT0181 φ6×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 426mT 1.075kgf
MNT0182 φ6×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 439mT 1.142kgf
MNT0183 φ6×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 449mT 1.197kgf
MNT0184 φ6×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 458mT 1.242kgf
MNT0185 φ6×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 464mT 1.28kgf
MNT0186 φ6×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 470mT 1.312kgf
MNT0187 φ6×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 475mT 1.339kgf
MNT0188 φ6×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 479mT 1.362kgf
MNT0189 φ6×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 482mT 1.381kgf
MNT0190 φ6×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 485mT 1.398kgf
MNT0191 φ6×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 488mT 1.412kgf
MNT0192 φ6×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 488mT 1.38kgf
MNT0193 φ6×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 500mT 1.45kgf
MNT0194 φ6×15 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 504mT -
MNT0195 φ6×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 506mT 1.519kgf
MNT0196 φ6.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 152mT 0.346kgf
MNT0197 φ6.5×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 217mT 0.51kgf
MNT0198 φ6.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 271mT 0.606kgf
MNT0199 φ6.5×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 316mT 0.677kgf
MNT0200 φ6.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 351mT 0.838kgf
MNT0201 φ6.5×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 380mT 0.979kgf
MNT0202 φ6.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 402mT 1.098kgf
MNT0203 φ6.5×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 420mT 1.198kgf
MNT0204 φ6.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 434mT 1.281kgf
MNT0205 φ6.5×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 446mT 1.351kgf
MNT0206 φ6.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 456mT 1.409kgf
MNT0207 φ6.5×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 463mT 1.458kgf
MNT0208 φ6.5×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 478mT 1.52kgf
MNT0209 φ6.5×18 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 510.38mT 1.77kgf
MNT0210 φ6.5×47 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 517mT 1.76kgf
MNT0211 φ6.9×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 270mT 0.71kgf
MNT0212 φ7×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 293mT -
MNT0213 φ7×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 215mT 0.6kgf
MNT0214 φ7×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 268mT 0.73kgf
MNT0215 φ7×2 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 436mT -
MNT0216 φ7×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 304mT 0.737kgf
MNT0217 φ7×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 345mT 0.87kgf
MNT0218 φ7×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 373mT 1.03kgf
MNT0219 φ7×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 395mT 1.17kgf
MNT0220 φ7×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 414mT 1.317kgf
MNT0221 φ7×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 429mT 1.38kgf
MNT0222 φ7×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 442mT 1.505kgf
MNT0223 φ7×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 453mT 1.577kgf
MNT0224 φ7×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 461mT 1.639kgf
MNT0225 φ7×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 469mT 1.691kgf
MNT0226 φ7×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 475mT 1.736kgf
MNT0227 φ7×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 478mT 1.73kgf
MNT0228 φ7×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 485mT 1.808kgf
MNT0229 φ7×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 488mT 1.836kgf
MNT0230 φ7×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 492mT 1.861kgf
MNT0231 φ7×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 495mT 1.883kgf
MNT0232 φ7×12.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 503mT 1.91kgf
MNT0233 φ7×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 510mT 2.005kgf
MNT0234 φ7×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 516mT 2.051kgf
MNT0235 φ7.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 136mT 0.39kgf
MNT0236 φ7.5×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 196mT 0.604kgf
MNT0237 φ7.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 249mT 0.751kgf
MNT0238 φ7.5×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 293mT 0.831kgf
MNT0239 φ7.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 330mT 0.947kgf
MNT0240 φ7.5×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 361mT 1.13kgf
MNT0241 φ7.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 386mT 1.291kgf
MNT0242 φ7.5×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 406mT 1.432kgf
MNT0243 φ7.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 423mT 1.553kgf
MNT0244 φ7.5×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 437mT 1.657kgf
MNT0245 φ7.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 448mT 1.745kgf
MNT0246 φ7.5×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 458mT 1.821kgf
MNT0247 φ7.5×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 466mT 1.886kgf
MNT0248 φ7.5×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 473mT 1.941kgf
MNT0249 φ8×0.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 66mT 0.148kgf
MNT0250 φ8×0.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 104mT 0.303kgf
MNT0251 φ8×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 137mT 0.43kgf
MNT0252 φ8×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 187mT 0.648kgf
MNT0253 φ8×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 238mT 0.821kgf
MNT0254 φ8×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 283mT 0.925kgf
MNT0255 φ8×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 325mT 0.98kgf
MNT0256 φ8×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 320mT 0.99kgf
MNT0257 φ8×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 351mT 1.197kgf
MNT0258 φ8×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 379mT 1.35kgf
MNT0259 φ8×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 399mT 1.542kgf
MNT0260 φ8×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 417mT 1.68kgf
MNT0261 φ8×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 432mT 1.806kgf
MNT0262 φ8×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 444mT 1.912kgf
MNT0263 φ8×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 454mT 2.003kgf
MNT0264 φ8×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 463mT 2.082kgf
MNT0265 φ8×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 471mT 2.15kgf
MNT0266 φ8×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 476mT 2.16kgf
MNT0267 φ8×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 483mT 2.261kgf
MNT0268 φ8×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 488mT 2.306kgf
MNT0269 φ8×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 492mT 2.345kgf
MNT0270 φ8×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 496mT 2.38kgf
MNT0271 φ8×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 516mT 2.578kgf
MNT0272 φ8×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 523mT 2.655kgf
MNT0273 φ8×30 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 529.48mT 2.71kgf
MNT0274 φ8.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 123mT 0.428kgf
MNT0275 φ8.5×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 179mT 0.689kgf
MNT0276 φ8.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 229mT 0.888kgf
MNT0277 φ8.5×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 273mT 1.018kgf
MNT0278 φ8.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 315mT 1.13kgf
MNT0279 φ8.5×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 342mT 1.26kgf
MNT0280 φ8.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 369mT 1.464kgf
MNT0281 φ8.5×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 391mT 1.647kgf
MNT0282 φ8.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 410mT 1.81kgf
MNT0283 φ8.5×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 426mT 1.952kgf
MNT0284 φ8.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 439mT 2.076kgf
MNT0285 φ8.5×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 450mT 2.184kgf
MNT0286 φ8.5×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 460mT 2.278kgf
MNT0287 φ8.5×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 468mT 2.36kgf
MNT0288 φ8.5×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 475mT 2.431kgf
MNT0289 φ8.5×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 481mT 2.494kgf
MNT0290 φ9×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 117mT 0.445kgf
MNT0291 φ9×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 179mT 0.78kgf
MNT0292 φ9×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 220mT 0.954kgf
MNT0293 φ9×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 220mT 0.95kgf
MNT0294 φ9×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 263mT 1.109kgf
MNT0295 φ9×2.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 285mT 1.25kgf
MNT0296 φ9×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 300mT 1.19kgf
MNT0297 φ9×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 332mT 1.317kgf
MNT0298 φ9×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 360mT 1.542kgf
MNT0299 φ9×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 383mT 1.747kgf
MNT0300 φ9×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 402mT 1.93kgf
MNT0301 φ9×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 419mT 2.093kgf
MNT0302 φ9×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 433mT 2.237kgf
MNT0303 φ9×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 445mT 2.362kgf
MNT0304 φ9×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 455mT 2.473kgf
MNT0305 φ9×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 464mT 2.57kgf
MNT0306 φ9×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 472mT 2.655kgf
MNT0307 φ9×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 479mT 2.73kgf
MNT0308 φ9×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 484mT 2.796kgf
MNT0309 φ9×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 489mT 2.854kgf
MNT0310 φ9×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 494mT 2.906kgf
MNT0311 φ9×10.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 498mT 2.953kgf
MNT0312 φ9×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 501mT 2.994kgf
MNT0313 φ9×11.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 504mT 3.031kgf
MNT0314 φ9×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 507mT 3.064kgf
MNT0315 φ9×12.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 509mT 3.094kgf
MNT0316 φ9×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 519mT 3.206kgf
MNT0317 φ9×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 528mT 3.327kgf
MNT0318 φ9×30 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 528mT 3.327kgf
MNT0319 φ9.3×2.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 286mT 1.33kgf
MNT0320 φ9.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 112mT 0.461kgf
MNT0321 φ9.5×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 171mT 0.81kgf
MNT0322 φ9.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 211mT 1.017kgf
MNT0323 φ9.5×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 254mT 1.198kgf
MNT0324 φ9.5×2.65 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 271mT 1.34kgf
MNT0325 φ9.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 291mT 1.312kgf
MNT0326 φ9.5×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 323mT 1.37kgf
MNT0327 φ9.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 351mT 1.615kgf
MNT0328 φ9.5×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 375mT 1.842kgf
MNT0329 φ9.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 395mT 2.047kgf
MNT0330 φ9.5×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 412mT 2.23kgf
MNT0331 φ9.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 427mT 2.394kgf
MNT0332 φ9.5×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 440mT 2.538kgf
MNT0333 φ9.5×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 451mT 2.666kgf
MNT0334 φ9.5×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 460mT 2.779kgf
MNT0335 φ9.5×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 469mT 2.879kgf
MNT0336 φ9.5×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 476mT 2.967kgf
MNT0337 φ9.5×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 482mT 3.046kgf
MNT0338 φ9.5×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 487mT 3.115kgf
MNT0339 φ10×0.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 54mT 0.161kgf
MNT0340 φ10×0.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 86.75mT 0.34kgf
MNT0341 φ10×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 107mT 0.476kgf
MNT0342 φ10×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 157mT 0.802kgf
MNT0343 φ10×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 210mT 1.16kgf
MNT0344 φ10×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 245mT 1.286kgf
MNT0345 φ10×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 287mT 1.53kgf
MNT0346 φ10×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 314mT 1.503kgf
MNT0347 φ10×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 345mT 1.66kgf
MNT0348 φ10×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 367mT 1.931kgf
MNT0349 φ10×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 388mT 2.15kgf
MNT0350 φ10×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 406mT 2.362kgf
MNT0351 φ10×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 421mT 2.546kgf
MNT0352 φ10×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 435mT 2.711kgf
MNT0353 φ10×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 446mT 2.85kgf
MNT0354 φ10×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 456mT 2.987kgf
MNT0355 φ10×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 463mT 3.05kgf
MNT0356 φ10×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 473mT 3.206kgf
MNT0357 φ10×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 480mT -
MNT0358 φ10×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 485mT -
MNT0359 φ10×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 491mT -
MNT0360 φ10×10.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 495mT -
MNT0361 φ10×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 499mT -
MNT0362 φ10×11.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 503mT -
MNT0363 φ10×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 506mT -
MNT0364 φ10×12.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 509mT -
MNT0365 φ10×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 512mT -
MNT0366 φ10×13.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 514mT -
MNT0367 φ10×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 517mT -
MNT0368 φ10×14.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 519mT -
MNT0369 φ10×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 520mT -
MNT0370 φ10×15.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 522mT -
MNT0371 φ10×16 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 524mT -
MNT0372 φ10×16.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 525mT -
MNT0373 φ10×17 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 526mT -
MNT0374 φ10×17.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 528mT -
MNT0375 φ10×18 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 529mT -
MNT0376 φ10×18.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 530mT -
MNT0377 φ10×19 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 531mT -
MNT0378 φ10×19.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 531mT -
MNT0379 φ10×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 532mT -
MNT0380 φ10×25 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 538mT 0.49kgf
MNT0381 φ10×30 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 541mT 4.198kgf
MNT0382 φ10×35 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 543mT 4.229kgf
MNT0383 φ10×40 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 544mT 4.249kgf
MNT0384 φ10×45 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 545mT 4.262kgf
MNT0385 φ10×50 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 546mT 4.272kgf
MNT0386 φ10.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 103mT 0.49kgf
MNT0387 φ10.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 197mT 1.137kgf
MNT0388 φ10.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 275mT 1.535kgf
MNT0389 φ10.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 336mT 1.747kgf
MNT0390 φ10.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 382mT 2.262kgf
MNT0391 φ10.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 417mT 2.694kgf
MNT0392 φ10.5×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 444mT 3.044kgf
MNT0393 φ10.5×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 464mT 3.325kgf
MNT0394 φ10.5×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 479mT 3.549kgf
MNT0395 φ10.5×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 491mT 3.729kgf
MNT0396 φ11×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 100mT 0.504kgf
MNT0397 φ11×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 147mT 0.868kgf
MNT0398 φ11×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 191mT 1.194kgf
MNT0399 φ11×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 231mT 1.455kgf
MNT0400 φ11×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 268mT 1.644kgf
MNT0401 φ11×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 300mT 1.768kgf
MNT0402 φ11×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 329mT 1.835kgf
MNT0403 φ11×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 354mT 2.093kgf
MNT0404 φ11×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 377mT 2.362kgf
MNT0405 φ11×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 396mT 2.61kgf
MNT0406 φ11×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 413mT 2.837kgf
MNT0407 φ11×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 427mT 3.042kgf
MNT0408 φ11×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 440mT 3.228kgf
MNT0409 φ11×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 452mT 3.395kgf
MNT0410 φ11×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 461mT 3.545kgf
MNT0411 φ11×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 470mT 3.68kgf
MNT0412 φ11×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 478mT 3.801kgf
MNT0413 φ11×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 485mT 3.91kgf
MNT0414 φ11×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 491mT 4.008kgf
MNT0415 φ11×10.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 496mT 4.097kgf
MNT0416 φ11×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 501mT 4.177kgf
MNT0417 φ11×11.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 505mT 4.249kgf
MNT0418 φ11×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 509mT 4.315kgf
MNT0419 φ11×12.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 513mT 4.374kgf
MNT0420 φ11×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 516mT 4.428kgf
MNT0421 φ11×13.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 519mT 4.478kgf
MNT0422 φ11×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 521mT 4.523kgf
MNT0423 φ11×14.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 524mT 4.564kgf
MNT0424 φ11×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 526mT 4.602kgf
MNT0425 φ11×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 540mT 4.854kgf
MNT0426 φ11.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 96mT 0.516kgf
MNT0427 φ11.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 184mT 1.249kgf
MNT0428 φ11.5×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 223mT 1.536kgf
MNT0429 φ11.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 259mT 1.752kgf
MNT0430 φ11.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 320mT 1.988kgf
MNT0431 φ11.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 368mT 2.457kgf
MNT0432 φ11.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 405mT 2.974kgf
MNT0433 φ11.5×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 434mT 3.407kgf
MNT0434 φ11.5×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 456mT 3.763kgf
MNT0435 φ11.5×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 473mT 4.052kgf
MNT0436 φ11.5×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 486mT 4.289kgf
MNT0437 φ11.5×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 497mT 4.482kgf
MNT0438 φ12×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 92mT 0.528kgf
MNT0439 φ12×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 140mT 0.97kgf
MNT0440 φ12×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 178mT 1.302kgf
MNT0441 φ12×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 220mT 1.75kgf
MNT0442 φ12×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 251mT 1.857kgf
MNT0443 φ12×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 251mT 1.85kgf
MNT0444 φ12×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 285mT 2.19kgf
MNT0445 φ12×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 313mT 2.26kgf
MNT0446 φ12×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 337mT 2.237kgf
MNT0447 φ12×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 360mT 2.546kgf
MNT0448 φ12×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 380mT 2.837kgf
MNT0449 φ12×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 398mT 3.107kgf
MNT0450 φ12×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 413mT 3.355kgf
MNT0451 φ12×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 427mT 3.582kgf
MNT0452 φ12×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 439mT 3.789kgf
MNT0453 φ12×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 450mT 3.977kgf
MNT0454 φ12×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 459mT 4.147kgf
MNT0455 φ12×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 468mT 4.302kgf
MNT0456 φ12×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 475mT 4.442kgf
MNT0457 φ12×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 476mT 4.51kgf
MNT0458 φ12×10.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 488mT 4.684kgf
MNT0459 φ12×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 494mT 4.789kgf
MNT0460 φ12×11.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 499mT 4.884kgf
MNT0461 φ12×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 503mT 4.971kgf
MNT0462 φ12×12.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 507mT 5.05kgf
MNT0463 φ12×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 511mT 5.122kgf
MNT0464 φ12×13.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 514mT 5.189kgf
MNT0465 φ12×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 510mT 5.18kgf
MNT0466 φ12×14.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 520mT 5.305kgf
MNT0467 φ12×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 522mT 5.357kgf
MNT0468 φ12×18 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 533.96mT 5.59kgf
MNT0469 φ12×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 539mT 5.701kgf
MNT0470 φ12×27 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 549.44mT 5.92kgf
MNT0471 φ12.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 89mT 0.54kgf
MNT0472 φ12.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 176mT 1.43kgf
MNT0473 φ12.5×2.9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 240mT 2.08kgf
MNT0474 φ12.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 247mT 2.13kgf
MNT0475 φ12.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 305mT 2.292kgf
MNT0476 φ12.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 353mT 2.631kgf
MNT0477 φ12.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 392mT 3.233kgf
MNT0478 φ12.5×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 422mT 3.751kgf
MNT0479 φ12.5×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 446mT 4.187kgf
MNT0480 φ12.5×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 465mT 4.549kgf
MNT0481 φ12.5×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 480mT 4.848kgf
MNT0482 φ12.5×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 492mT 5.097kgf
MNT0483 φ12.5×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 502mT 5.304kgf
MNT0484 φ12.5×12.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 506mT 5.394kgf
MNT0485 φ13×0.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 72mT 0.39kgf
MNT0486 φ13×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 86mT 0.55kgf
MNT0487 φ13×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 128mT 0.984kgf
MNT0488 φ13×1.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 155mT 1.3kgf
MNT0489 φ13×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 167mT 1.402kgf
MNT0490 φ13×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 204mT 1.766kgf
MNT0491 φ13×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 238mT 2.062kgf
MNT0492 φ13×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 270mT 2.286kgf
MNT0493 φ13×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 298mT 2.443kgf
MNT0494 φ13×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 324mT 2.541kgf
MNT0495 φ13×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 347mT 2.711kgf
MNT0496 φ13×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 367mT 3.042kgf
MNT0497 φ13×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 386mT 3.355kgf
MNT0498 φ13×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 402mT 3.646kgf
MNT0499 φ13×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 417mT 3.916kgf
MNT0500 φ13×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 430mT 4.164kgf
MNT0501 φ13×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 441mT 4.393kgf
MNT0502 φ13×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 452mT 4.601kgf
MNT0503 φ13×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 461mT 4.793kgf
MNT0504 φ13×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 469mT 4.967kgf
MNT0505 φ13×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 477mT 5.126kgf
MNT0506 φ13×10.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 484mT 5.272kgf
MNT0507 φ13×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 490mT 5.405kgf
MNT0508 φ13×11.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 495mT 5.527kgf
MNT0509 φ13×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 500mT 5.638kgf
MNT0510 φ13×12.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 505mT 5.74kgf
MNT0511 φ13×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 509mT 5.834kgf
MNT0512 φ13×13.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 513mT 5.92kgf
MNT0513 φ13×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 516mT 5.999kgf
MNT0514 φ13×14.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 519mT 6.072kgf
MNT0515 φ13×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 522mT 6.14kgf
MNT0516 φ13×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 541mT 6.59kgf
MNT0517 φ13.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 83mT 0.561kgf
MNT0518 φ13.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 162mT 1.449kgf
MNT0519 φ13.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 232mT 2.161kgf
MNT0520 φ13.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 291mT 2.593kgf
MNT0521 φ13.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 340mT 2.786kgf
MNT0522 φ13.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 380mT 3.471kgf
MNT0523 φ13.5×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 412mT 4.075kgf
MNT0524 φ13.5×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 437mT 4.594kgf
MNT0525 φ13.5×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 457mT 5.033kgf
MNT0526 φ13.5×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 474mT 5.403kgf
MNT0527 φ13.5×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 487mT 5.713kgf
MNT0528 φ13.5×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 498mT 5.974kgf
MNT0529 φ13.5×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 508mT 6.194kgf
MNT0530 φ14×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 81mT 0.57kgf
MNT0531 φ14×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 120mT 1.035kgf
MNT0532 φ14×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 158mT 1.495kgf
MNT0533 φ14×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 193mT 1.909kgf
MNT0534 φ14×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 226mT 2.258kgf
MNT0535 φ14×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 257mT 2.534kgf
MNT0536 φ14×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 283mT 2.97kgf
MNT0537 φ14×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 311mT 2.885kgf
MNT0538 φ14×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 334mT 2.972kgf
MNT0539 φ14×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 355mT 3.228kgf
MNT0540 φ14×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 374mT 3.582kgf
MNT0541 φ14×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 391mT 3.916kgf
MNT0542 φ14×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 406mT 4.229kgf
MNT0543 φ14×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 420mT 4.52kgf
MNT0544 φ14×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 433mT 4.79kgf
MNT0545 φ14×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 444mT 5.04kgf
MNT0546 φ14×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 454mT 5.27kgf
MNT0547 φ14×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 463mT 5.481kgf
MNT0548 φ14×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 460mT 5.62kgf
MNT0549 φ14×10.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 478mT 5.855kgf
MNT0550 φ14×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 485mT 6.02kgf
MNT0551 φ14×11.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 491mT 6.171kgf
MNT0552 φ14×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 497mT 6.31kgf
MNT0553 φ14×12.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 502mT 6.439kgf
MNT0554 φ14×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 506mT 6.557kgf
MNT0555 φ14×13.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 510mT 6.666kgf
MNT0556 φ14×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 514mT 6.766kgf
MNT0557 φ14×14.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 518mT 6.859kgf
MNT0558 φ14×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 521mT 6.945kgf
MNT0559 φ14×22 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 535mT 7.6kgf
MNT0560 φ14.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 78mT 0.58kgf
MNT0561 φ14.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 153mT 1.539kgf
MNT0562 φ14.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 220mT 2.352kgf
MNT0563 φ14.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 278mT 2.889kgf
MNT0564 φ14.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 327mT 3.164kgf
MNT0565 φ14.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 367mT 3.688kgf
MNT0566 φ14.5×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 400mT 4.377kgf
MNT0567 φ14.5×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 426mT 4.981kgf
MNT0568 φ14.5×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 448mT 5.502kgf
MNT0569 φ14.5×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 466mT 5.947kgf
MNT0570 φ14.5×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 480mT 6.325kgf
MNT0571 φ14.5×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 493mT 6.646kgf
MNT0572 φ14.5×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 503mT 6.92kgf
MNT0573 φ14.5×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 511mT 7.154kgf
MNT0574 φ15×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 76mT 0.589kgf
MNT0575 φ15×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 115mT 1.11kgf
MNT0576 φ15×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 150mT 1.65kgf
MNT0577 φ15×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 182mT 2.044kgf
MNT0578 φ15×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 215mT 2.63kgf
MNT0579 φ15×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 244mT 2.775kgf
MNT0580 φ15×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 271mT 3.034kgf
MNT0581 φ15×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 297mT 3.225kgf
MNT0582 φ15×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 317mT 3.55kgf
MNT0583 φ15×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 341mT 3.433kgf
MNT0584 φ15×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 360mT 3.789kgf
MNT0585 φ15×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 378mT 4.164kgf
MNT0586 φ15×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 393mT 4.52kgf
MNT0587 φ15×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 408mT 4.854kgf
MNT0588 φ15×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 421mT 5.167kgf
MNT0589 φ15×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 432mT 5.459kgf
MNT0590 φ15×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 443mT 5.73kgf
MNT0591 φ15×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 453mT 5.981kgf
MNT0592 φ15×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 461mT 6.214kgf
MNT0593 φ15×10.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 459mT 6.37kgf
MNT0594 φ15×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 476mT 6.628kgf
MNT0595 φ15×11.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 483mT 6.812kgf
MNT0596 φ15×11.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 483mT 6.81kgf
MNT0597 φ15×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 489mT 6.982kgf
MNT0598 φ15×12.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 494mT 7.139kgf
MNT0599 φ15×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 499mT 7.285kgf
MNT0600 φ15×13.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 504mT 7.419kgf
MNT0601 φ15×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 508mT 7.544kgf
MNT0602 φ15×14.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 512mT 7.66kgf
MNT0603 φ15×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 516mT 7.767kgf
MNT0604 φ15×15.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 519mT 7.867kgf
MNT0605 φ15×16 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 522mT 7.96kgf
MNT0606 φ15×16.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 525mT 8.047kgf
MNT0607 φ15×17 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 528mT 8.127kgf
MNT0608 φ15×17.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 530mT 8.203kgf
MNT0609 φ15×18 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 532mT 8.273kgf
MNT0610 φ15×18.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 534mT 8.339kgf
MNT0611 φ15×19 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 536mT 8.4kgf
MNT0612 φ15×19.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 538mT 8.458kgf
MNT0613 φ15×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 540mT 8.512kgf
MNT0614 φ15.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 74mT 0.597kgf
MNT0615 φ15.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 144mT 1.623kgf
MNT0616 φ15.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 208mT 2.535kgf
MNT0617 φ15.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 265mT 3.178kgf
MNT0618 φ15.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 313mT 3.547kgf
MNT0619 φ15.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 354mT 3.885kgf
MNT0620 φ15.5×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 387mT 4.658kgf
MNT0621 φ15.5×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 415mT 5.348kgf
MNT0622 φ15.5×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 438mT 5.953kgf
MNT0623 φ15.5×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 457mT 6.477kgf
MNT0624 φ15.5×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 472mT 6.928kgf
MNT0625 φ15.5×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 485mT 7.316kgf
MNT0626 φ15.5×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 496mT 7.649kgf
MNT0627 φ15.5×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 506mT 7.935kgf
MNT0628 φ15.5×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 513mT 8.183kgf
MNT0629 φ16×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 71mT 0.605kgf
MNT0630 φ16×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 106mT 1.125kgf
MNT0631 φ16×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 140mT 1.663kgf
MNT0632 φ16×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 172mT 2.171kgf
MNT0633 φ16×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 203mT 2.624kgf
MNT0634 φ16×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 232mT 3.008kgf
MNT0635 φ16×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 259mT 3.31kgf
MNT0636 φ16×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 284mT 3.561kgf
MNT0637 φ16×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 307mT 3.737kgf
MNT0638 φ16×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 328mT 3.856kgf
MNT0639 φ16×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 347mT 3.977kgf
MNT0640 φ16×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 365mT 4.393kgf
MNT0641 φ16×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 381mT 4.79kgf
MNT0642 φ16×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 396mT 5.167kgf
MNT0643 φ16×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 409mT 5.523kgf
MNT0644 φ16×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 422mT 5.858kgf
MNT0645 φ16×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 433mT 6.171kgf
MNT0646 φ16×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 443mT 6.463kgf
MNT0647 φ16×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 452mT 6.736kgf
MNT0648 φ16×10.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 461mT 6.989kgf
MNT0649 φ16×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 468mT 7.225kgf
MNT0650 φ16×11.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 475mT 7.444kgf
MNT0651 φ16×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 482mT 7.648kgf
MNT0652 φ16×12.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 488mT 7.837kgf
MNT0653 φ16×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 493mT 8.013kgf
MNT0654 φ16×13.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 259mT 8.17kgf
MNT0655 φ16×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 503mT 8.328kgf
MNT0656 φ16×14.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 507mT 8.469kgf
MNT0657 φ16×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 511mT 8.601kgf
MNT0658 φ16×15.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 515mT 8.723kgf
MNT0659 φ16×16 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 518mT 8.838kgf
MNT0660 φ16×16.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 521mT 8.944kgf
MNT0661 φ16×17 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 524mT 9.044kgf
MNT0662 φ16×17.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 527mT 9.137kgf
MNT0663 φ16×18 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 529mT 9.225kgf
MNT0664 φ16×18.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 532mT 9.307kgf
MNT0665 φ16×19 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 534mT 9.383kgf
MNT0666 φ16×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 538mT 9.52kgf
MNT0667 φ16×30 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 560mT 10.31kgf
MNT0668 φ16.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 70mT 0.613kgf
MNT0669 φ16.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 137mT 1.702kgf
MNT0670 φ16.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 198mT 2.71kgf
MNT0671 φ16.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 253mT 3.459kgf
MNT0672 φ16.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 301mT 3.927kgf
MNT0673 φ16.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 341mT 4.155kgf
MNT0674 φ16.5×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 376mT 4.917kgf
MNT0675 φ16.5×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 404mT 5.693kgf
MNT0676 φ16.5×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 428mT 6.384kgf
MNT0677 φ16.5×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 448mT 6.99kgf
MNT0678 φ16.5×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 465mT 7.519kgf
MNT0679 φ16.5×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 479mT 7.977kgf
MNT0680 φ16.5×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 490mT 8.375kgf
MNT0681 φ16.5×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 500mT 8.72kgf
MNT0682 φ16.5×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 509mT 9.02kgf
MNT0683 φ16.5×16 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 516mT 9.281kgf
MNT0684 φ16×19.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 536mT 9.456kgf
MNT0685 φ17×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 68mT 0.621kgf
MNT0686 φ17×1.2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 81mT 0.831kgf
MNT0687 φ17×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 101mT 1.165kgf
MNT0688 φ17×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 133mT 1.739kgf
MNT0689 φ17×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 164mT 2.292kgf
MNT0690 φ17×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 193mT 2.794kgf
MNT0691 φ17×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 221mT 3.232kgf
MNT0692 φ17×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 248mT 3.597kgf
MNT0693 φ17×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 272mT 3.89kgf
MNT0694 φ17×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 295mT 4.115kgf
MNT0695 φ17×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 316mT 4.278kgf
MNT0696 φ17×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 336mT 4.386kgf
MNT0697 φ17×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 353mT 4.601kgf
MNT0698 φ17×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 370mT 5.04kgf
MNT0699 φ17×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 385mT 5.459kgf
MNT0700 φ17×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 399mT 5.858kgf
MNT0701 φ17×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 411mT 6.235kgf
MNT0702 φ17×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 423mT 6.591kgf
MNT0703 φ17×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 434mT 6.926kgf
MNT0704 φ17×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 443mT 7.24kgf
MNT0705 φ17×10.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 452mT 7.534kgf
MNT0706 φ17×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 461mT 7.808kgf
MNT0707 φ17×11.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 468mT 8.065kgf
MNT0708 φ17×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 475mT 8.304kgf
MNT0709 φ17×12.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 481mT 8.528kgf
MNT0710 φ17×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 487mT 8.736kgf
MNT0711 φ17×13.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 493mT 8.931kgf
MNT0712 φ17×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 498mT 9.112kgf
MNT0713 φ17×14.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 502mT 9.281kgf
MNT0714 φ17×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 506mT 9.44kgf
MNT0715 φ17×15.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 510mT 9.588kgf
MNT0716 φ17×16 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 514mT 9.726kgf
MNT0717 φ17×16.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 517mT 9.856kgf
MNT0718 φ17×17 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 521mT 9.977kgf
MNT0719 φ17×17.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 524mT 10.09kgf
MNT0720 φ17×18 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 526mT 10.197kgf
MNT0721 φ17×18.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 529mT 10.297kgf
MNT0722 φ17×19 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 531mT 10.391kgf
MNT0723 φ17×19.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 534mT 10.48kgf
MNT0724 φ17×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 536mT 10.56kgf
MNT0725 φ17×30 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 560.5mT 11.54kgf
MNT0726 φ17.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 66mT 0.628kgf
MNT0727 φ17.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 130mT 1.775kgf
MNT0728 φ17.5×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 160mT 2.35kgf
MNT0729 φ17.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 189mT 2.877kgf
MNT0730 φ17.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 243mT 3.732kgf
MNT0731 φ17.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 331mT 4.618kgf
MNT0732 φ17.5×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 365mT 5.157kgf
MNT0733 φ17.5×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 395mT 6.017kgf
MNT0734 φ17.5×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 419mT 6.794kgf
MNT0735 φ17.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 286mT 4.65kgf
MNT0736 φ17.5×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 440mT 7.485kgf
MNT0737 φ17.5×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 458mT 8.094kgf
MNT0738 φ17.5×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 473mT 8.628kgf
MNT0739 φ17.5×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 485mT 9.095kgf
MNT0740 φ17.5×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 496mT 9.503kgf
MNT0741 φ17.5×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 521mT 11.01kgf
MNT0742 φ17.5×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 505mT 9.86kgf
MNT0743 φ17.5×16 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 513mT 10.173kgf
MNT0744 φ17.5×17 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 520mT 10.448kgf
MNT0745 φ18×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 64mT 0.635kgf
MNT0746 φ18×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 96mT 1.203kgf
MNT0747 φ18×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 127mT 1.811kgf
MNT0748 φ18×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 156mT 2.406kgf
MNT0749 φ18×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 185mT 2.957kgf
MNT0750 φ18×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 212mT 3.447kgf
MNT0751 φ18×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 236mT 4.18kgf
MNT0752 φ18×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 262mT 4.212kgf
MNT0753 φ18×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 284mT 4.488kgf
MNT0754 φ18×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 305mT 4.698kgf
MNT0755 φ18×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 325mT 4.849kgf
MNT0756 φ18×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 343mT 4.947kgf
MNT0757 φ18×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 343mT 4.94kgf
MNT0758 φ18×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 359mT 5.27kgf
MNT0759 φ18×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 375mT 5.73kgf
MNT0760 φ18×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 389mT 6.171kgf
MNT0761 φ18×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 402mT 6.59kgf
MNT0762 φ18×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 414mT 6.991kgf
MNT0763 φ18×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 425mT 7.368kgf
MNT0764 φ18×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 435mT 7.724kgf
MNT0765 φ18×10.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 445mT 8.06kgf
MNT0766 φ18×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 453mT 8.375kgf
MNT0767 φ18×11.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 461mT 8.671kgf
MNT0768 φ18×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 468mT 8.948kgf
MNT0769 φ18×12.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 475mT 9.208kgf
MNT0770 φ18×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 481mT 9.451kgf
MNT0771 φ18×13.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 487mT 9.679kgf
MNT0772 φ18×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 493mT 9.893kgf
MNT0773 φ18×14.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 498mT 10.093kgf
MNT0774 φ18×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 502mT 10.28kgf
MNT0775 φ18×15.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 506mT 10.456kgf
MNT0776 φ18×16 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 510mT 10.621kgf
MNT0777 φ18×16.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 514mT 10.775kgf
MNT0778 φ18×17 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 518mT 10.921kgf
MNT0779 φ18×17.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 521mT 11.057kgf
MNT0780 φ18×18 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 524mT 11.185kgf
MNT0781 φ18×18.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 527mT 11.306kgf
MNT0782 φ18×19 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 529mT 11.419kgf
MNT0783 φ18×19.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 532mT 11.526kgf
MNT0784 φ18×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 534mT 11.627kgf
MNT0785 φ18×27 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 556mT 12.58kgf
MNT0786 φ18×30 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 561.43mT 12.83kgf
MNT0787 φ18.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 63mT 0.642kgf
MNT0788 φ18.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 124mT 1.845kgf
MNT0789 φ18.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 181mT 3.036kgf
MNT0790 φ18.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 233mT 3.997kgf
MNT0791 φ18.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 279mT 4.673kgf
MNT0792 φ18.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 319mT 5.08kgf
MNT0793 φ18.5×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 354mT 5.378kgf
MNT0794 φ18.5×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 384mT 6.32kgf
MNT0795 φ18.5×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 409mT 7.182kgf
MNT0796 φ18.5×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 431mT 7.959kgf
MNT0797 φ18.5×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 449mT 8.651kgf
MNT0798 φ18.5×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 465mT 9.264kgf
MNT0799 φ18.5×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 478mT 9.805kgf
MNT0800 φ18.5×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 490mT 10.281kgf
MNT0801 φ18.5×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 499mT 10.7kgf
MNT0802 φ18.5×16 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 508mT 11.069kgf
MNT0803 φ18.5×17 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 515mT 11.395kgf
MNT0804 φ18.5×18 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 522mT 11.684kgf
MNT0805 φ19×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 61mT 0.648kgf
MNT0806 φ19×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 91mT 1.238kgf
MNT0807 φ19×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 121mT 1.878kgf
MNT0808 φ19×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 149mT 2.514kgf
MNT0809 φ19×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 177mT 3.113kgf
MNT0810 φ19×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 203mT 3.654kgf
MNT0811 φ19×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 228mT 4.127kgf
MNT0812 φ19×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 252mT 4.527kgf
MNT0813 φ19×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 274mT 4.855kgf
MNT0814 φ19×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 295mT 5.114kgf
MNT0815 φ19×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 314mT 5.31kgf
MNT0816 φ19×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 332mT 5.449kgf
MNT0817 φ19×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 349mT 5.538kgf
MNT0818 φ19×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 365mT 5.981kgf
MNT0819 φ19×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 379mT 6.463kgf
MNT0820 φ19×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 392mT 6.926kgf
MNT0821 φ19×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 405mT 7.368kgf
MNT0822 φ19×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 416mT 7.789kgf
MNT0823 φ19×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 427mT 8.18kgf
MNT0824 φ19×10.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 436mT 8.566kgf
MNT0825 φ19×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 445mT 8.923kgf
MNT0826 φ19×11.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 454mT 9.259kgf
MNT0827 φ19×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 461mT 9.576kgf
MNT0828 φ19×12.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 469mT 9.874kgf
MNT0829 φ19×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 475mT 10.155kgf
MNT0830 φ19×13.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 481mT 10.419kgf
MNT0831 φ19×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 487mT 10.667kgf
MNT0832 φ19×14.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 492mT 10.899kgf
MNT0833 φ19×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 497mT 11.118kgf
MNT0834 φ19×15.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 502mT 11.324kgf
MNT0835 φ19×16 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 506mT 11.518kgf
MNT0836 φ19×16.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 510mT 11.7kgf
MNT0837 φ19×17 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 514mT 11.871kgf
MNT0838 φ19×17.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 517mT 12.032kgf
MNT0839 φ19×18 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 521mT 12.184kgf
MNT0840 φ19×18.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 524mT 12.327kgf
MNT0841 φ19×19 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 526mT 12.463kgf
MNT0842 φ19×19.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 529mT 12.59kgf
MNT0843 φ19×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 532mT 12.71kgf
MNT0844 φ19×30 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 561mT 14.158kgf
MNT0845 φ19×25 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 534mT 13.53kgf
MNT0846 φ19×40 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 573mT 14.74kgf
MNT0847 φ19.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 60mT 0.655kgf
MNT0848 φ19.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 118mT 1.91kgf
MNT0849 φ19.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 174mT 3.188kgf
MNT0850 φ19.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 224mT 4.254kgf
MNT0851 φ19.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 269mT 5.036kgf
MNT0852 φ19.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 310mT 5.54kgf
MNT0853 φ19.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 310mT 5.54kgf
MNT0854 φ19.5×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 345mT 5.809kgf
MNT0855 φ19.5×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 375mT 6.602kgf
MNT0856 φ19.5×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 401mT 7.549kgf
MNT0857 φ19.5×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 423mT 8.412kgf
MNT0858 φ19.5×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 442mT 9.189kgf
MNT0859 φ19.5×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 459mT 9.884kgf
MNT0860 φ19.5×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 473mT 10.502kgf
MNT0861 φ19.5×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 485mT 11.05kgf
MNT0862 φ19.5×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 496mT 11.535kgf
MNT0863 φ19.5×16 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 505mT 11.966kgf
MNT0864 φ19.5×17 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 513mT 12.347kgf
MNT0865 φ19.5×18 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 520mT 12.687kgf
MNT0866 φ19.5×19 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 526mT 12.989kgf
MNT0867 φ20×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 59mT 0.66kgf
MNT0868 φ20×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 88mT 1.271kgf
MNT0869 φ20×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 116mT 1.941kgf
MNT0870 φ20×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 144mT 2.617kgf
MNT0871 φ20×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 170mT 3.261kgf
MNT0872 φ20×3.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 196mT 3.853kgf
MNT0873 φ20×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 217mT 4.69kgf
MNT0874 φ20×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 243mT 4.833kgf
MNT0875 φ20×5 สองด้าน 4 ขั้ว ชุบด้วยนิกเกิล N35 383mT -
MNT0876 φ20×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 265mT 5.215kgf
MNT0877 φ20×5.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 286mT 5.525kgf
MNT0878 φ20×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 305mT 5.769kgf
MNT0879 φ20×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 323mT 5.952kgf
MNT0880 φ20×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 340mT 6.08kgf
MNT0881 φ20×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 356mT 6.214kgf
MNT0882 φ20×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 371mT 6.736kgf
MNT0883 φ20×8.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 384mT 7.24kgf
MNT0884 φ20×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 397mT 7.724kgf
MNT0885 φ20×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 409mT 8.188kgf
MNT0886 φ20×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 420mT 8.63kgf
MNT0887 φ20×10.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 430mT 9.051kgf
MNT0888 φ20×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 439mT 9.451kgf
MNT0889 φ20×11.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 448mT 9.829kgf
MNT0890 φ20×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 456mT 10.187kgf
MNT0891 φ20×12.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 463mT 10.525kgf
MNT0892 φ20×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 470mT 10.844kgf
MNT0893 φ20×13.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 477mT 11.146kgf
MNT0894 φ20×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 483mT 11.43kgf
MNT0895 φ20×14.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 488mT 11.697kgf
MNT0896 φ20×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 494mT 11.95kgf
MNT0897 φ20×15.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 499mT 12.188kgf
MNT0898 φ20×16 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 503mT 12.412kgf
MNT0899 φ20×16.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 507mT 12.624kgf
MNT0900 φ20×17 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 511mT 12.824kgf
MNT0901 φ20×17.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 515mT 13.012kgf
MNT0902 φ20×18 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 519mT 13.19kgf
MNT0903 φ20×18.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 522mT 13.358kgf
MNT0904 φ20×19 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 525mT 13.517kgf
MNT0905 φ20×19.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 528mT 13.667kgf
MNT0906 φ20×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 531mT 13.809kgf
MNT0907 φ20×30 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 563mT 15.535kgf
MNT0908 φ20×40 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 576mT 16.246kgf
MNT0909 φ20×55 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 584mT 16.7kgf
MNT0910 φ20.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 58mT 0.667kgf
MNT0911 φ20.5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 114mT 1.972kgf
MNT0912 φ20.5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 167mT 3.333kgf
MNT0913 φ20.5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 217mT 4.502kgf
MNT0914 φ20.5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 262mT 5.392kgf
MNT0915 φ20.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 301mT 5.997kgf
MNT0916 φ20.5×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 337mT 6.352kgf
MNT0917 φ20.5×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 367mT 6.865kgf
MNT0918 φ20.5×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 394mT 7.895kgf
MNT0919 φ20.5×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 417mT 8.843kgf
MNT0920 φ20.5×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 437mT 9.707kgf
MNT0921 φ20.5×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 454mT 10.485kgf
MNT0922 φ20.5×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 469mT 11.183kgf
MNT0923 φ20.5×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 482mT 11.806kgf
MNT0924 φ20.5×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 493mT 12.362kgf
MNT0925 φ20.5×16 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 503mT 12.858kgf
MNT0926 φ20.5×17 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 511mT 13.3kgf
MNT0927 φ20.5×18 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 519mT 13.694kgf
MNT0928 φ20.5×19 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 525mT 14.047kgf
MNT0929 φ20.5×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 531mT 14.363kgf
MNT0930 φ21×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 56.6mT 0.67kgf
MNT0931 φ21×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 111.8mT 2kgf
MNT0932 φ21×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 164.1mT 3.4kgf
MNT0933 φ21×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 212.7mT 4.62kgf
MNT0934 φ21×4.6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 230mT 5.52kgf
MNT0935 φ21×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 256.9mT 5.57kgf
MNT0936 φ21×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 296.4mT 6.22kgf
MNT0937 φ21×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 331.4mT 6.62kgf
MNT0938 φ21×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 362.1mT 6.99kgf
MNT0939 φ21×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 388.8mT 8.06kgf
MNT0940 φ21×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 412.1mT 9.05kgf
MNT0941 φ21×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 432.2mT 9.96kgf
MNT0942 φ21×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 449.7mT 10.78kgf
MNT0943 φ21×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 464.8mT 11.52kgf
MNT0944 φ21×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 478mT 12.18kgf
MNT0945 φ21×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 489.5mT 12.77kgf
MNT0946 φ21×16 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 499.5mT 13.3kgf
MNT0947 φ21×17 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 508.4mT 13.78kgf
MNT0948 φ21×18 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 516.1mT 14.2kgf
MNT0949 φ21×19 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 523mT 14.58kgf
MNT0950 φ21×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 529mT 14.92kgf
MNT0951 φ22×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 54.1mT 0.68kgf
MNT0952 φ22×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 106mT 2.08kgf
MNT0953 φ22×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 157mT 3.54kgf
MNT0954 φ22×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 204.2mT 4.86kgf
MNT0955 φ22×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 247mT 5.91kgf
MNT0956 φ22×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 286.1mT 6.67kgf
MNT0957 φ22×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 320.8mT 7.17kgf
MNT0958 φ22×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 351.4mT 7.43kgf
MNT0959 φ22×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 378.4mT 8.38kgf
MNT0960 φ22×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 389mT 9.41kgf
MNT0961 φ22×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 422.5mT 10.44kgf
MNT0962 φ22×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 440.5mT 11.35kgf
MNT0963 φ22×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 456.1mT 12.17kgf
MNT0964 φ22×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 469.8mT 12.91kgf
MNT0965 φ22×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 481mT 13.582kgf
MNT0966 φ23×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 51.8mT 0.69kgf
MNT0967 φ23×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 102.4mT 2.11kgf
MNT0968 φ23×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 150.8mT 3.67kgf
MNT0969 φ23×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 196.3mT 5.09kgf
MNT0970 φ23×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 238mT 6.247kgf
MNT0971 φ23×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 276.4mT 7.11kgf
MNT0972 φ23×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 310.7mT 7.71kgf
MNT0973 φ23×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 341.2mT 8.06kgf
MNT0974 φ23×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 368.2mT 8.67kgf
MNT0975 φ23×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 392.1mT 9.83kgf
MNT0976 φ23×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 413mT 10.91kgf
MNT0977 φ23×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 431.4mT 11.9kgf
MNT0978 φ23×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 447.5mT 12.81kgf
MNT0979 φ23×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 461.7mT 13.63kgf
MNT0980 φ23×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 474.2mT 14.38kgf
MNT0981 φ23×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 518mT 17.156kgf
MNT0982 φ23.5×3.4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 164mT 4.51kgf
MNT0983 φ23.5×4.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 210mT 6.21kgf
MNT0984 φ24×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 49.6mT 0.7kgf
MNT0985 φ24×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 98.2mT 2.16kgf
MNT0986 φ24×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 121mT 2.981kgf
MNT0987 φ24×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 144mT 3.795kgf
MNT0988 φ24×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 188.9mT 5.31kgf
MNT0989 φ24×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 229.8mT 6.57kgf
MNT0990 φ24×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 267.2mT 7.55kgf
MNT0991 φ24×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 301.1mT 8.24kgf
MNT0992 φ24×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 331.4mT 8.68kgf
MNT0993 φ24×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 358.5mT 8.95kgf
MNT0994 φ24×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 382.5mT 10.19kgf
MNT0995 φ24×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 403.7mT 11.35kgf
MNT0996 φ24×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 422.5mT 12.43kgf
MNT0997 φ24×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 439mT 13.42kgf
MNT0998 φ24×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 453.7mT 14.33kgf
MNT0999 φ24×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 466.6mT 15.16kgf
MNT1000 φ24×16 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 478mT 15.908kgf
MNT1001 φ24×17 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 488.1mT 16.59kgf
MNT1002 φ24×18 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 497.2mT 17.21kgf
MNT1003 φ24×19 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 505.2mT 17.77kgf
MNT1004 φ24×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 512mT 18.277kgf
MNT1005 φ24×27 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 546mT 20.75kgf
MNT1006 φ24×30 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 536mT 21.34kgf
MNT1007 φ25×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 47mT 0.713kgf
MNT1008 φ25×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 71mT 1.41kgf
MNT1009 φ25×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 94mT 2.213kgf
MNT1010 φ25×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 138mT 4kgf
MNT1011 φ25×3.4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 155mT 4.72kgf
MNT1012 φ25×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 182mT 5.522kgf
MNT1013 φ25×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 221mT 6.894kgf
MNT1014 φ25×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 258mT 7.978kgf
MNT1015 φ25×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 291.9mT 8.77kgf
MNT1016 φ25×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 322.1mT 9.31kgf
MNT1017 φ25×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 349.1mT 9.61kgf
MNT1018 φ25×9.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 368mT 10.267kgf
MNT1019 φ25×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 373mT 10.525kgf
MNT1020 φ25×11 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 394.7mT 11.77kgf
MNT1021 φ25×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 413.8mT 12.94kgf
MNT1022 φ25×12.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 410mT 13.45kgf
MNT1023 φ25×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 430mT 14.014kgf
MNT1024 φ25×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 445.7mT 15.01kgf
MNT1025 φ25×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 459mT 15.917kgf
MNT1026 φ25×16 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 470mT 16.748kgf
MNT1027 φ25×30 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 551.54mT 22.98kgf
MNT1028 φ26×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 45.8mT 0.72kgf
MNT1029 φ26×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 90.9mT 2.26kgf
MNT1030 φ26×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 134.4mT 4.03kgf
MNT1031 φ26×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 175.7mT 5.73kgf
MNT1032 φ26×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 214.5mT 7.21kgf
MNT1033 φ26×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 250.4mT 8.4kgf
MNT1034 φ26×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 283.3mT 9.3kgf
MNT1035 φ26×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 313.1mT 9.93kgf
MNT1036 φ26×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 340.1mT 10.32kgf
MNT1037 φ26×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 364.3mT 10.84kgf
MNT1038 φ27×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 44.1mT 0.73kgf
MNT1039 φ27×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 87.6mT 2.31kgf
MNT1040 φ27×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 129.6mT 4.14kgf
MNT1041 φ27×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 169.7mT 5.93kgf
MNT1042 φ27×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 207.5mT 7.51kgf
MNT1043 φ27×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 242.7mT 8.81kgf
MNT1044 φ27×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 275mT 9.82kgf
MNT1045 φ27×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 304.6mT 10.55kgf
MNT1046 φ27×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 331.4mT 11.03kgf
MNT1047 φ27×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 355.6mT 11.29kgf
MNT1048 φ28×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 42mT 0.738kgf
MNT1049 φ28×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 84.5mT 2.35kgf
MNT1050 φ28×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 125.2mT 4.25kgf
MNT1051 φ28×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 164.1mT 6.12kgf
MNT1052 φ28×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 201mT 7.81kgf
MNT1053 φ28×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 235.4mT 9.22kgf
MNT1054 φ28×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 267.2mT 10.33kgf
MNT1055 φ28×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 296.4mT 11.16kgf
MNT1056 φ28×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 323.1mT 11.73kgf
MNT1057 φ28×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 347.3mT 12.08kgf
MNT1058 φ28×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 436mT 18.081kgf
MNT1059 φ28×40 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 548mT 30.06kgf
MNT1060 φ29×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 41.1mT 0.75kgf
MNT1061 φ29×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 81.6mT 2.39kgf
MNT1062 φ29×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 121.1mT 4.35kgf
MNT1063 φ29×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 158.9mT 6.31kgf
MNT1064 φ29×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 194.8mT 8.09kgf
MNT1065 φ29×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 228.5mT 9.61kgf
MNT1066 φ29×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 259mT 10.838kgf
MNT1067 φ29×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 288.6mT 11.77kgf
MNT1068 φ29×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 315.1mT 12.44kgf
MNT1069 φ29×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 339.2mT 12.87kgf
MNT1070 φ30×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 39mT 0.753kgf
MNT1071 φ30×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 79mT 2.43kgf
MNT1072 φ30×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 117mT 4.452kgf
MNT1073 φ30×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 154mT 6.494kgf
MNT1074 φ30×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 188mT 8.375kgf
MNT1075 φ30×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 221mT 10.001kgf
MNT1076 φ30×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 281mT 12.377kgf
MNT1077 φ30×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 331mT 13.66kgf
MNT1078 φ30×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 413mT 19.39kgf
MNT1079 φ30×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 466mT 24.81kgf
MNT1080 φ30×25 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 512mT 28.558kgf
MNT1081 φ30×30 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 534mT 31.071kgf
MNT1082 φ32×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 316mT 15.241kgf
MNT1083 φ34×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 362mT 18.4kgf
MNT1084 φ35×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 296mT 17.597kgf
MNT1085 φ35×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 388mT 22.389kgf
MNT1086 φ35×25 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 489mT 35.479kgf
MNT1087 φ36×25 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 484mT 36.833kgf
MNT1088 φ40×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 144mT 10.846kgf
MNT1089 φ40×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 267mT 21.432kgf
MNT1090 φ40×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 422mT 34.523kgf
MNT1091 φ50×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 71mT 5.95kgf
MNT1092 φ50×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 117mT 12.847kgf
MNT1093 φ55×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 64mT 6.235kgf
MNT1094 φ50×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 220mT 29.46kgf
MNT1095 φ50×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 373mT 42.101kgf
MNT1096 φ50×25 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 422mT 53.943kgf
MNT1097 φ50×30 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 459mT 63.67kgf
MNT1098 φ50×40 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 506mT 77.581kgf
MNT1099 φ50×50 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 534mT 86.308kgf
MNT1100 φ55×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 106mT 13.724kgf
MNT1101 φ55×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 204mT 31.981kgf
MNT1102 φ55×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 286mT 43.537kgf
MNT1103 φ60×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 98mT 14.538kgf
MNT1104 φ60×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 188mT 35.174kgf
MNT1105 φ60×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 267mT 49.564kgf
MNT1106 φ60×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 331mT 56.607kgf
MNT1107 φ60×25 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 382mT 63.67kgf
MNT1108 φ60×30 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 422mT 77.678kgf
MNT1109 φ80×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 44mT 7.412kgf
MNT1110 φ80×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 74mT 17.363kgf
MNT1111 φ80×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 144mT 46.66kgf
MNT1112 φ90×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 242mT 105.12kgf
MNT1113 φ100×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 117mT 56.712kgf
MNT1114 φ100×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 221mT 123.729kgf
MNT1115 φ100×30 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 307mT 159.528kgf
MNT1116 φ100×40 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 373mT 168.807kgf
MNT1117 φ100×40 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 373mT 168.807kgf
MNT1118 φ100×40 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 373mT 168.807kgf
MNT1119 φ100×40 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 373mT 168.8kgf
MNT1120 φ115×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 196mT 134.89kgf
MNT1121 φ115×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 196mT 134.89kgf
MNT1122 φ115×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 196mT 134.89kgf
MNT1123 φ115×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 196mT 134.89kgf
MNT1124 φ115×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 196mT 134.89kgf
หมายเลขสินค้า ขนาด(mm) ลำดับขนาด ทิศทางแรงดึงดูดแม่เหล็ก ปรับผิวแม่เหล็ก เกรด ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิว แรงดูด
MNT1200 φ2×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 309mT 0.12kgf
MNT1201 φ3×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 339mT 0.23kgf
MNT1202 φ3×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 378mT 0.29kgf
MNT1203 φ3×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 396mT 0.31kgf
MNT1204 φ4×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 220mT 0.22kgf
MNT1205 φ4×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 333mT 0.33kgf
MNT1206 φ4×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 388mT 0.45kgf
MNT1207 φ5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 195mT 0.28kgf
MNT1208 φ5×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 263mT 0.37kgf
MNT1209 φ5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 314mT 0.4kgf
MNT1210 φ5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 380mT 0.61kgf
MNT1211 φ5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 417mT 0.74kgf
MNT1212 φ5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 439mT 0.83kgf
MNT1213 φ6×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 172mT 0.34kgf
MNT1214 φ6×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 291mT 0.55kgf
MNT1215 φ6×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 364mT 0.75kgf
MNT1216 φ6×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 409mT 0.96kgf
MNT1217 φ6×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 437mT 1.1kgf
MNT1218 φ7×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 268mT 0.73kgf
MNT1219 φ7×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 429mT 1.38kgf
MNT1220 φ8×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 137mT 0.43kgf
MNT1221 φ8×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 246mT 0.89kgf
MNT1222 φ8×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 325mT 0.98kgf
MNT1223 φ8×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 379mT 1.35kgf
MNT1224 φ8×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 417mT 1.65kgf
MNT1225 φ9×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 227mT 1.03kgf
MNT1226 φ9×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 305mT 1.27kgf
MNT1227 φ10×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 113mT 0.49kgf
MNT1228 φ10×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 210mT 1.16kgf
MNT1229 φ10×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 287mT 1.53kgf
MNT1230 φ10×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 389mT 2.12kgf
MNT1231 φ10×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 445mT 2.81kgf
MNT1232 φ10×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 463mT 3.05kgf
MNT1233 φ11×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 270mT 1.78kgf
MNT1234 φ11×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 374mT 2.33kgf
MNT1235 φ12×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 96mT 0.54kgf
MNT1236 φ12×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 182mT 1.39kgf
MNT1237 φ12×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 254mT 2.02kgf
MNT1238 φ20×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 260mT 5.64kgf
MNT1239 φ20×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35H 407mT 8.59kgf
หมายเลขสินค้า ขนาด(mm) ลำดับขนาด ทิศทางแรงดึงดูดแม่เหล็ก ปรับผิวแม่เหล็ก เกรด ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิว แรงดูด
MNT1300 φ2×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 309mT 0.12kgf
MNT1301 φ2×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 330mT 0.14kgf
MNT1302 φ3×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 245mT 0.13kgf
MNT1303 φ3×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 339mT 0.23kgf
MNT1304 φ3×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 378mT 0.29kgf
MNT1305 φ3×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 396mT 0.31kgf
MNT1306 φ4×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 220mT 0.22kgf
MNT1307 φ4×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 333mT 0.33kgf
MNT1308 φ4×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 388mT 0.45kgf
MNT1309 φ4×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 416mT 0.52kgf
MNT1310 φ4×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 432mT 0.56kgf
MNT1311 φ5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 195mT 0.28kgf
MNT1312 φ5×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 263mT 0.37kgf
MNT1313 φ5×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 314mT 0.4kgf
MNT1314 φ5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 380mT 0.61kgf
MNT1315 φ5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 417mT 0.74kgf
MNT1316 φ5×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 439mT 0.83kgf
MNT1317 φ6×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 172mT 0.34kgf
MNT1318 φ6×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 291mT 0.55kgf
MNT1319 φ6×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 364mT 0.75kgf
MNT1320 φ6×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 409mT 0.96kgf
MNT1321 φ6×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 437mT 1.1kgf
MNT1322 φ8×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 137mT 0.43kgf
MNT1323 φ8×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 246mT 0.89kgf
MNT1324 φ8×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 325mT 0.98kgf
MNT1325 φ8×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 379mT 1.35kgf
MNT1326 φ8×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 417mT 1.65kgf
MNT1327 φ9×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 227mT 1.03kgf
MNT1328 φ9×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 403mT 1.9kgf
MNT1329 φ10×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 113mT 0.49kgf
MNT1330 φ10×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 287mT 1.53kgf
MNT1331 φ10×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 389mT 2.12kgf
MNT1332 φ10×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 445mT 2.81kgf
MNT1333 φ11×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 374mT 2.33kgf
MNT1334 φ12×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 96mT 0.54kgf
MNT1335 φ12×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 182mT 1.39kgf
MNT1336 φ12×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 254mT 2.02kgf
MNT1337 φ15×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 317mT 3.55kgf
MNT1338 φ20×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 260mT 5.64kgf
MNT1339 φ20×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 260mT 5.64kgf
หมายเลขสินค้า ขนาด(mm) ลำดับขนาด ทิศทางแรงดึงดูดแม่เหล็ก ปรับผิวแม่เหล็ก เกรด ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิว แรงดูด
MNT1400 φ8×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N40 261mT 1kgf
MNT1401 φ10×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N40 366mT 1.86kgf
แม่เหล็กนีโอไดเมียม (Nd-Fe-B) แบบวงแหวน
หมายเลขสินค้า ขนาด(mm) ลำดับขนาด ทิศทางแรงดึงดูดแม่เหล็ก ปรับผิวแม่เหล็ก เกรด ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิว แรงดูด
MNR0001 φ2×φ1×3.4 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 175mT -
MNR0002 φ2.35×φ1×2.05 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 250mT -
MNR0003 φ2.55×φ1.2×3.3 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 321mT -
MNR0004 φ2.6×φ1.2×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 91mT 1.34kgf
MNR0005 φ4×φ2×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 227mT 0.28kgf
MNR0006 φ5×φ2.4×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 303mT 0.56kgf
MNR0007 φ5.7×φ3×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 323mT 0.74kgf
MNR0008 φ6×φ3×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 335mT 0.84kgf
MNR0009 φ6×φ3×4 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 385mT -
MNR0010 φ6.5×φ2×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 205mT 0.34kgf
MNR0011 φ6.5×φ2×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 259mT 0.55kgf
MNR0012 φ6.6×φ2×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 258mT 0.56kgf
MNR0013 φ7×φ3×1 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 230mT -
MNR0014 φ7.7×φ5.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 198mT 0.5kgf
MNR0015 φ7.7×φ5.5×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 320mT 1.03kgf
MNR0016 φ7.8×φ5.8×0.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 173mT 0.41kgf
MNR0017 φ7.8×φ5.8×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 265mT 0.81kgf
MNR0018 φ8×φ2×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 316mT 1.1kgf
MNR0019 φ8×φ4×4.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 371mT 1.48kgf
MNR0020 φ8×φ5.6×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 262mT 0.82kgf
MNR0021 φ8×φ5.6×6.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 323mT 1.11kgf
MNR0022 φ8.7×φ4.9×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 258mT 0.84kgf
MNR0023 φ9×φ6×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 369mT 1.62kgf
MNR0024 φ9.5×φ2×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 266mT 1.01kgf
MNR0025 φ9.5×φ3×1.2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 201mT 0.78kgf
MNR0026 φ9.5×φ3×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 334mT 1.61kgf
MNR0027 φ9.7×φ6×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 375mT 1.9kgf
MNR0028 φ10×φ3×1 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 294mT -
MNR0029 φ10×φ3.1×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 331mT 1.71kgf
MNR0030 φ10×φ5×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 250mT 0.95kgf
MNR0031 φ10×φ5.1×3 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 390mT -
MNR0032 φ10×φ5.1×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 337mT 1.71kgf
MNR0033 φ10×φ5.1×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 337mT 1.71kgf
MNR0034 φ10×φ6×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 207mT 0.64kgf
MNR0035 φ10×φ6×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 406mT 2.29kgf
MNR0036 φ10×φ7×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 350mT 1.7kgf
MNR0037 φ10.6×φ7.6×0.9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 198mT 0.66kgf
MNR0038 φ10.6×φ7.6×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 341mT 1.75kgf
MNR0039 φ11×φ4×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 451mT 3.6kgf
MNR0040 φ11×φ9×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 284mT 1.3kgf
MNR0041 φ12×φ2.5×4.4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 364mT 2.84kgf
MNR0042 φ12×φ5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 408mT 3.39kgf
MNR0043 φ12×φ6×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 182mT 0.9kgf
MNR0044 φ12×φ8×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 206mT 0.8kgf
MNR0045 φ12×φ8.3×2.2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 297mT 1.65kgf
MNR0046 φ12×φ9×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 360mT 2.19kgf
MNR0047 φ12×φ10×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 284mT 1.43kgf
MNR0048 φ12.6×φ10.2×1 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 168mT -
MNR0049 φ12.6×φ10.2×1.2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 220mT 1.02kgf
MNR0050 φ13×φ9×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 256mT 1.36kgf
MNR0051 φ13×φ9×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 369mT 2.69kgf
MNR0052 φ13.7×φ10×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 372mT 2.84kgf
MNR0053 φ13.9×φ11.6×0.9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 191mT 0.89kgf
MNR0054 φ13.9×φ11.6×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 235mT 1.28kgf
MNR0055 φ13.9×φ11.6×2.1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 260mT 1.51kgf
MNR0056 φ13.9×φ11.6×2.7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 275mT 1.65kgf
MNR0057 φ14×φ6×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 475mT 5.79kgf
MNR0058 φ14×φ6.5×0.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 134mT 0.7kgf
MNR0059 φ14×φ9×9.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 422mT 3.97kgf
MNR0060 φ14×φ11×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 366mT 2.67kgf
MNR0061 φ14.5×φ9.8×0.6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 138mT 0.66kgf
MNR0062 φ15×φ8.8×1.2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 203mT 1.47kgf
MNR0063 φ15×φ9×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 181mT 1.2kgf
MNR0064 φ15×φ9×1.2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 206mT 1.49kgf
MNR0065 φ15×φ9×2.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 308mT 2.53kgf
MNR0066 φ15×φ10×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 381mT 3.61kgf
MNR0067 φ16×φ10×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 445mT 5.5kgf
MNR0068 φ17.5×φ7.1×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 129mT 1.01kgf
MNR0069 φ17.8×φ9×0.6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 92mT 0.53kgf
MNR0070 φ18φ7×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 400mT 6.5kgf
MNR0071 φ18×φ8×16 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 482mT 9.15kgf
MNR0072 φ18×φ10×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 253mT 2.32kgf
MNR0073 φ18×φ13×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 286mT 2.59kgf
MNR0074 φ18.9×φ11×12.7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 460mT 8.09kgf
MNR0075 φ18.9×φ11×12.8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 460mT 8.1kgf
MNR0076 φ19×φ5×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 301mT 4.3kgf
MNR0077 φ19×φ10×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 465mT 8.81kgf
MNR0078 φ19×φ10×13 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 466mT 8.8kgf
MNR0079 φ19.2×φ6×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 373mT 6.68kgf
MNR0080 φ19.2×φ15×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 288mT 2.73kgf
MNR0081 φ19.5×φ10×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 234mT 3.11kgf
MNR0082 φ20×φ8.3×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 402mT 7.93kgf
MNR0083 φ20×φ12.7×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 320mT 4.18kgf
MNR0084 φ22×φ4×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 420mT 11.3kgf
MNR0085 φ22×φ12×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 184mT 2.53kgf
MNR0086 φ22×φ12×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 444mT 10.24kgf
MNR0087 φ22×φ14×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 443mT 9.18kgf
MNR0088 φ23×φ8×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 289mT 5.42kgf
MNR0089 φ23×φ8×14 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 466mT 14.21kgf
MNR0090 φ24×φ17.5×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 173mT 2.05kgf
MNR0091 φ24×φ18×9 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 427mT 8.25kgf
MNR0092 φ25×φ2×19 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 484mT 19.35kgf
MNR0093 φ25×φ7×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 334mT 8.77kgf
MNR0094 φ25×φ15×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 443mT 11.98kgf
MNR0095 φ26×φ20×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 399mT 8kgf
MNR0096 φ27×φ15.6×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 168mT 3.03kgf
MNR0097 φ28×φ18×1 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 132mT 1.91kgf
MNR0098 φ28×φ24×1.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 255mT 3.22kgf
MNR0099 φ29×φ18×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 279mT 6.01kgf
MNR0100 φ29×φ18×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 280mT 6kgf
MNR0101 φ30×φ13×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 326mT 10.7kgf
MNR0102 φ30×φ23×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 322mT 6.68kgf
MNR0103 φ32×φ23.5×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 396mT 11.95kgf
MNR0104 φ39×φ19×15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 282mT 12.35kgf
MNR0105 φ39×φ23×7 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 368mT 18.76kgf
MNR0106 φ40×φ24×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 314mT 14.04kgf
MNR0107 φ40×φ24×7.5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 378mT 20.45kgf
MNR0108 φ40×φ24×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 417mT 24.86kgf
MNR0109 φ42×φ31×4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 324mT 12.68kgf
MNR0110 φ42×φ31×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 415mT 20.81kgf
MNR0111 φ50×φ5×3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 100mT 5.71kgf
MNR0112 φ60×φ32×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 310mT 32.3kgf
MNR0113 φ70×φ30×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 173mT 23.6kgf
MNR0114 φ76×φ42×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 227mT 37.2kgf
MNR0115 φ80×φ25×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 199mT 42.45kgf
MNR0116 φ90×φ68×12 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 407mT 77.22kgf
MNR0117 φ90×φ70×5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 280mT 33.63kgf
MNR0118 φ100×φ60×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 408mT 135.67kgf
MNR0119 φ100×φ60×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 408mT 135.67kgf
MNR0120 φ108×φ80×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 347mT 83.02kgf
MNR0121 φ120×φ80×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 407mT 168.92kgf
MNR0122 φ120×φ80×20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 407mT 168.92kgf
MNR0123 φ125×φ90×10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 312mT 93.71kgf
MNR0124 φ127×φ108.2×8 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 366mT 81.16kgf
หมายเลขสินค้า ขนาด(mm) ลำดับขนาด ทิศทางแรงดึงดูดแม่เหล็ก ปรับผิวแม่เหล็ก เกรด ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิว แรงดูด
MNR0200 φ18×φ7×6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 388mT 6.22kgf
MNR0201 φ19.2×φ15×2 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 318mT 3.29kgf
แม่เหล็กนีโอไดเมียม (Nd-Fe-B) แบบเหลี่ยม
หมายเลขสินค้า ขนาด(mm) ลำดับขนาด ทิศทางแรงดึงดูดแม่เหล็ก ปรับผิวแม่เหล็ก เกรด ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิว แรงดูด
MNK0001 1×1×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 186mT 0.041kgf
MNK0002 1×1×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 213mT 0.05kgf
MNK0003 1.2×1.2×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 258mT 0.06kgf
MNK0004 2×2×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 245mT 0.097kgf
MNK0005 2×2×1.5 1.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 295mT 0.14kgf
MNK0006 2×2×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 321mT 0.167kgf
MNK0007 2×2×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 353mT 0.18kgf
MNK0008 2.4×2.4×1.8 1.8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 320mT 0.18kgf
MNK0009 2.4×2.4×1.8 1.8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 324mT 0.202kgf
MNK0010 3×2×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 243mT 0.11kgf
MNK0011 3×2×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 335mT 0.225kgf
MNK0012 3×2×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 368mT 0.272kgf
MNK0013 3×3×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 225mT 0.163kgf
MNK0014 3×3×1.5 1.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 293mT 0.219kgf
MNK0015 3×3×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 336mT 0.289kgf
MNK0016 3×3×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 383mT 0.375kgf
MNK0017 3×3×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 416mT 0.443kgf
MNK0018 3×3×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 433mT 0.48kgf
MNK0019 4×2×1.5 1.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 305mT 0.219kgf
MNK0020 4×3×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 221mT 0.21kgf
MNK0021 4×3×1.5 1.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 286mT 0.251kgf
MNK0022 4×3×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 335mT 0.342kgf
MNK0023 4×3×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 390mT 0.465kgf
MNK0024 4×4×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 195mT 0.243kgf
MNK0025 4×4×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 318mT 0.39kgf
MNK0026 4×4×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 380mT 0.53kgf
MNK0027 4×4×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 416mT 0.668kgf
MNK0028 4×4×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 435mT 0.731kgf
MNK0029 4×4×8 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 460mT 0.814kgf
MNK0030 4×4×12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 469mT 0.849kgf
MNK0031 4.8×1.9×2.4 2.4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 336mT 0.31kgf
MNK0032 5×1×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 387mT 0.27kgf
MNK0033 5×1×25 25mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 310mT 0.23kgf
MNK0034 5×1.4×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 408mT 0.36kgf
MNK0035 5×3×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 386mT 0.547kgf
MNK0036 5×3×3.5 3.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 393mT 0.56kgf
MNK0037 5×4×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 310mT 0.41kgf
MNK0038 5×4×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 374mT 0.649kgf
MNK0039 5×4.6×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 302mT 0.44kgf
MNK0040 5×5×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 170mT 0.311kgf
MNK0041 5×5×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 292mT 0.484kgf
MNK0042 5×5×2.5 2.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 334mT 0.61kgf
MNK0043 5×5×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 367mT 0.734kgf
MNK0044 5×5×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 438mT 1.043kgf
MNK0045 5×5×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 483mT 1.272kgf
MNK0046 5×5×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 483mT 1.272kgf
MNK0047 5×5×20 20mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 497mT 1.346kgf
MNK0048 5×5×30 30mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 500mT 1.361kgf
MNK0049 5×5×40 40mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 501mT 1.366kgf
MNK0050 5×5×50 50mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 596mT 1.369kgf
MNK0051 5.5×3×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 323mT 0.42kgf
MNK0052 6×2×2.5 2.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 338mT 0.4kgf
MNK0053 6×3×1.5 1.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 271mT 0.372kgf
MNK0054 6×4×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 299mT 0.481kgf
MNK0055 6×4.6×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 291mT 0.55kgf
MNK0056 6×6×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 271mT 0.69kgf
MNK0057 6×6×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 347mT 0.87kgf
MNK0058 6×6×4.5 4.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 417mT 1.268kgf
MNK0059 6×6×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 454mT 1.503kgf
MNK0060 6.8×3.8×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 296mT 0.53kgf
MNK0061 6.8×4.6×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 481mT 1.48kgf
MNK0062 7×3×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 318mT 0.489kgf
MNK0063 7×4×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 412mT 1.008kgf
MNK0064 7×7×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 324mT 0.99kgf
MNK0065 7×7×7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 464mT 2.046kgf
MNK0066 7.5×4×12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 482mT 1.46kgf
MNK0067 8×1×8 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 423mT 0.42kgf
MNK0068 8×3×2.5 2.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 356mT 0.67kgf
MNK0069 8×3×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 319mT 0.547kgf
MNK0070 8×4×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 291mT 0.664kgf
MNK0071 8×4×2
One sided 2-pole
2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 329mT 0.64kgf
MNK0072 8×4×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 365mT 0.879kgf
MNK0073 8×4×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 439mT 1.27kgf
MNK0074 8×5×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 266mT 0.754kgf
MNK0075 8×5×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 397mT 1.254kgf
MNK0076 8×6×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 247mT 0.831kgf
MNK0077 8×7×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 233mT 0.91kgf
MNK0078 8×8×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 226mT 1.04kgf
MNK0079 8×8×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 302mT 1.224kgf
MNK0080 8×8×8 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 472mT 2.672kgf
MNK0081 8.6×8.4×3.3 3.3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 312mT 1.43kgf
MNK0082 9×4.5×30 30mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 507mT 2.09kgf
MNK0083 9×4.6×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 268mT 0.86kgf
MNK0084 9×7×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 306mT 1.26kgf
MNK0085 9×7×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 305mT 1.224kgf
MNK0086 9.4×5×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 258mT 0.94kgf
MNK0087 9.4×6×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 241mT 1.02kgf
MNK0088 9.6×4×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 437mT 1.468kgf
MNK0089 10×1×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 318mT 0.367kgf
MNK0090 10×1.1×7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 443mT 0.57kgf
MNK0091 10×1.2×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 456mT 0.64kgf
MNK0092 10×1.5×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 284mT 0.789kgf
MNK0093 10×2×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 249mT 0.522kgf
MNK0094 10×3×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 320mT 0.736kgf
MNK0095 10×3×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 384mT 0.925kgf
MNK0096 10×3×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 446mT 1.246kgf
MNK0097 10×4×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 286mT 0.865kgf
MNK0098 10×4×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 406mT 1.312kgf
MNK0099 10×4×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 436mT 1.52kgf
MNK0100 10×4.6×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 263mT 0.97kgf
MNK0101 10×5×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 144mT 0.51kgf
MNK0102 10×5×1.5 1.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 205mT 0.779kgf
MNK0103 10×5×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 255mT 1.01kgf
MNK0104 10×5×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 328mT 1.05kgf
MNK0105 10×5×3.5 3.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 355mT 1.23kgf
MNK0106 10×5×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 496mT 2.38kgf
MNK0107 10×5.1×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 146mT 0.52kgf
MNK0108 10×5.5×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 140mT 0.51kgf
MNK0109 10×6×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 129mT 0.502kgf
MNK0110 10×7×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 222mT 1.14kgf
MNK0111 10×7×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 298mT 1.42kgf
MNK0112 10×7×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 400mT 2.073kgf
MNK0113 10×7×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 483mT 3.03kgf
MNK0114 10×8×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 389mT 2.21kgf
MNK0115 10×10×0.5 0.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 53mT 0.173kgf
MNK0116 10×10×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 99mT 0.526kgf
MNK0117 10×10×1.5 1.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 146mT 0.911kgf
MNK0118 10×10×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 191mT 1.32kgf
MNK0119 10×10×2.5 2.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 229mT 1.535kgf
MNK0120 10×10×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 265mT 1.85kgf
MNK0121 10×10×35 35mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 553mT 5.355kgf
MNK0122 10×10×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 326mT 1.949kgf
MNK0123 10×10×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 373mT 2.441kgf
MNK0124 10×10×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 409mT 2.937kgf
MNK0125 10×10×7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 427mT 3.24kgf
MNK0126 10×10×8 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 447mT 3.56kgf
MNK0127 10×10×9 9mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 475mT 3.955kgf
MNK0128 10×10×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 488mT 4.176kgf
MNK0129 10×10×15 15mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 511mT 4.65kgf
MNK0130 10×10×20 20mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 539mT 5.09kgf
MNK0131 10×10×25 25mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 546mT 5.22kgf
MNK0132 10×10×30 30mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 550mT 5.31kgf
MNK0133 10×10×35 35mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 553mT 5.355kgf
MNK0134 10×10×40 40mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 554mT 5.387kgf
MNK0135 10×10×45 45mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 556mT 5.409kgf
MNK0136 10×10×50 50mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 556mT 5.425kgf
MNK0137 10×12×12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 500mT 5.221kgf
MNK0138 10×12×12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 500mT 5.22kgf
MNK0139 10.1×3.6×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 179.65mT 0.54kgf
MNK0140 11×4.6×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 259mT 1.08kgf
MNK0141 11×5×15 15mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 500mT 2.68kgf
MNK0142 11×6×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 233mT 1.18kgf
MNK0143 11×6×40 40mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 527mT 3.44kgf
MNK0144 11×7×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 217mT 1.24kgf
MNK0145 11×8×1.8 1.8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 184mT 1.1kgf
MNK0146 11×8×1.9 1.9mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 195mT 1.22kgf
MNK0147 11×8×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 204mT 1.28kgf
MNK0148 11×10.5×16.4 16.4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 515mT 5.4kgf
MNK0149 12×1.5×1.5 1.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 256mT 0.58kgf
MNK0150 12×2×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 297mT 0.67kgf
MNK0151 12×2×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 408mT 0.881kgf
MNK0152 12×5×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 248mT 1.23kgf
MNK0153 12×5×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 403mT 1.9kgf
MNK0154 12×6×1.5 1.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 182mT 0.98kgf
MNK0155 12×6×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 229mT 1.29kgf
MNK0156 12×6×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 307mT 1.5kgf
MNK0157 12×7×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 212mT 1.33kgf
MNK0158 12×7×2.5 2.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 252mT 1.495kgf
MNK0159 12×7×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 383mT 2.24kgf
MNK0160 12×8×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 372mT 2.36kgf
MNK0161 12×9×1.9 1.9mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 180mT 1.33kgf
MNK0162 12×10×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 176mT 1.392kgf
MNK0163 12×10×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 307mT 2.4kgf
MNK0164 12×10×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 309mT 2.303kgf
MNK0165 12×10×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 357mT 2.653kgf
MNK0166 12×11×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 343mT 2.66kgf
MNK0167 12×12×22 22mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 529mT 7.01kgf
MNK0168 12×12×22 22mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 547mT 7.22kgf
MNK0169 12.6×1.9×3.4 3.4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 347mT 0.86kgf
MNK0170 12.7×12.7×25.4 25.4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 535mT 7.97kgf
MNK0171 12.7×12.7×25.4 25.4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 553mT 8.21kgf
MNK0172 13×4.6×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 254mT 1.32kgf
MNK0173 13×8×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 488mT 4.327kgf
MNK0174 13×9.4×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 179mT 1.5kgf
MNK0175 13×9.5×0.8 0.8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 74mT 0.412kgf
MNK0176 13×12×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 328mT 3.11kgf
MNK0177 13×12×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 375mT 3.645kgf
MNK0178 13×12×7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 395mT 4.17kgf
MNK0179 13×12×8 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 419mT 4.72kgf
MNK0180 13×12×8.5 8.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 430mT 4.96kgf
MNK0181 13×12×9 9mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 439mT 5.18kgf
MNK0182 14×4×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 281mT 1.32kgf
MNK0183 14×4.6×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 472mT 2.84kgf
MNK0184 14×9.4×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 175mT 1.58kgf
MNK0185 14×10×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 240mT 2.26kgf
MNK0186 14×10×12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 498mT 5.9kgf
MNK0187 14.2×4.6×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 472mT 2.88kgf
MNK0188 14.6×9.4×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 298mT 2.81kgf
MNK0189 15×0.9×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 462mT 0.71kgf
MNK0190 15×1×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 335mT 0.661kgf
MNK0191 15×2×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 259mT 0.893kgf
MNK0192 15×2×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 493mT 1.525kgf
MNK0193 15×4×0.5 0.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 87mT 0.311kgf
MNK0194 15×4×12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 509mT 2.94kgf
MNK0195 15×5×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 325mT 1.775kgf
MNK0196 15×5×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 472mT 3.24kgf
MNK0197 15×6×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 225mT 1.35kgf
MNK0198 15×6×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 292mT 2.06kgf
MNK0199 15×8×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 188mT 1.591kgf
MNK0200 15×10×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 86mT 0.631kgf
MNK0201 15×10×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 166mT 1.623kgf
MNK0202 15×10×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 234mT 2.54kgf
MNK0203 15×10×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 343mT 3.037kgf
MNK0204 15×10×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 343mT 3.03kgf
MNK0205 15×10×15 15mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 503mT 6.61kgf
MNK0206 15×12×3.5 3.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 243mT 3.1kgf
MNK0207 15×12×6.3 6.3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 363mT 4.01kgf
MNK0208 15×13×2.8 2.8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 195mT 2.61kgf
MNK0209 15×15×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 69mT 0.639kgf
MNK0210 15×15×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 135mT 1.783kgf
MNK0211 15×15×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 195mT 2.98kgf
MNK0212 15×15×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 251mT 3.654kgf
MNK0213 15×15×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 298mT 4.16kgf
MNK0214 15×15×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 445mT 7.24kgf
MNK0215 15×15×15 15mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 506mT 9.39kgf
MNK0216 16×4×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 281mT 1.57kgf
MNK0217 16×10×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 366mT 3.69kgf
MNK0218 17×7×2.5 2.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 241.884mT 2.17kgf
MNK0219 17×10×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 335mT 3.488kgf
MNK0220 17×10×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 335mT 3.48kgf
MNK0221 17×12×0.8 0.8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 59.864mT 0.46kgf
MNK0222 17×12×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 312mT 3.956kgf
MNK0223 18×3×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 386mT 1.571kgf
MNK0224 18×3×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 424mT 1.861kgf
MNK0225 18×5×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 376mT 2.273kgf
MNK0226 18×5×30 30mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 516mT 4.59kgf
MNK0227 18×8×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 361mT 3.16kgf
MNK0228 18×8×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 361mT 3.16kgf
MNK0229 18×10×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 160mT 1.883kgf
MNK0230 18×10×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 278mT 3.65kgf
MNK0231 18×12×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 143mT 1.884kgf
MNK0232 18×12×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 203mT 3.1kgf
MNK0233 18×12×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 435mT 6.95kgf
MNK0234 18×12×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 451mT 7.15kgf
MNK0235 18×18×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 221mT 4.564kgf
MNK0236 18.5×6.4×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 277mT 2.75kgf
MNK0237 19×3.3×3.3 3.3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 347mT 1.75kgf
MNK0238 19×14×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 235mT 4.43kgf
MNK0239 20×1×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 343mT 0.993kgf
MNK0240 20×1×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 479mT 1.049kgf
MNK0241 20×2×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 264mT 1.304kgf
MNK0242 20×4×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 281mT 2.106kgf
MNK0243 20×5×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 136mT 1.04kgf
MNK0244 20×5×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 249mT 2.172kgf
MNK0245 20×5×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 324mT 2.601kgf
MNK0246 20×5×8.9 8.9mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 487mT 4.163kgf
MNK0247 20×5×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 498mT 4.354kgf
MNK0248 20×7×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 200mT 2.153kgf
MNK0249 20×7×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 274mT 2.942kgf
MNK0250 21×7×9 9mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 470mT 5.464kgf
MNK0251 20×8×12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 476mT 6.44kgf
MNK0252 20×10×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 81mT 0.773kgf
MNK0253 20×10×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 155mT 2.1kgf
MNK0254 20×10×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 219mT 3.3kgf
MNK0255 20×10×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 272mT 4.09kgf
MNK0256 20×10×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 326mT 4.199kgf
MNK0257 20×10×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 364mT 4.362kgf
MNK0258 20×10×7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 381mT 4.99kgf
MNK0259 20×10×8 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 405mT 5.66kgf
MNK0260 20×10×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 459mT 6.94kgf
MNK0261 20×10×20 20mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 538mT 9.52kgf
MNK0262 20×12×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 301mT 4.67kgf
MNK0263 20×14×12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 464mT 9.62kgf
MNK0264 20×14×15 15mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 498.8mT 11.1kgf
MNK0265 20×15×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 275mT 5.279kgf
MNK0266 20×15×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 275mT 5.27kgf
MNK0267 20×17×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 58mT 0.7kgf
MNK0268 20×20×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 53.57mT 0.71kgf
MNK0269 20×20×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 105mT 2.153kgf
MNK0270 20×20×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 155mT 3.716kgf
MNK0271 20×20×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 155mT 3.71kgf
MNK0272 20×20×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 202mT 5.117kgf
MNK0273 20×20×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 202mT 5.11kgf
MNK0274 20×20×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 244mT 6.24kgf
MNK0275 20×20×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 283mT 7.06kgf
MNK0276 20×20×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 398mT 9.768kgf
MNK0277 20×20×20 20mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 520mT 16.704kgf
MNK0278 21×1×3.5 3.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 272mT 0.82kgf
MNK0279 21×2×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 373mT 1.66kgf
MNK0280 21×7×9 9mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 470mT 5.46kgf
MNK0281 21×15×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 119mT 2.1kgf
MNK0282 21×15×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 172mT 3.6kgf
MNK0283 22×4×1.5 1.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 231mT 1.97kgf
MNK0284 22×5×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 248mT 2.45kgf
MNK0285 22×5×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 399mT 2.973kgf
MNK0286 22×6.5×2.75 2.75mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 267mT 3.101kgf
MNK0287 22×7×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 207mT 2.401kgf
MNK0288 22×8×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 177mT 2.4kgf
MNK0289 22×21×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 230mT 6.81kgf
MNK0290 22×22×12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 417mT 12.961kgf
MNK0291 23×12×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 285mT 5.75kgf
MNK0292 23×15×8 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 370mT 7.29kgf
MNK0293 23×23×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 367mT 10.969kgf
MNK0294 23.5×23.5×6.6 6.6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 261mT 9.92kgf
MNK0295 24×1.5×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 501mT 1.835kgf
MNK0296 24×8×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 180mT 2.59kgf
MNK0297 24×8×2.2 2.2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 195mT 2.86kgf
MNK0298 24×12×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 135mT 2.376kgf
MNK0299 24×14×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 119mT 2.31kgf
MNK0300 24×14×2.2 2.2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 130mT 2.64kgf
MNK0301 24×20×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 379mT 10.614kgf
MNK0302 24×24×12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 398mT 14.065kgf
MNK0303 24×24×18 18mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 460mT 19.84kgf
MNK0304 24×24×30 30mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 523mT 25.72kgf
MNK0305 25×4×1.5 1.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 212mT 2.33kgf
MNK0306 25×7.5×9 9mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 461mT 6.55kgf
MNK0307 25×8×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 179mT 2.712kgf
MNK0308 25×8×2.5 2.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 216mT 3.406kgf
MNK0309 25×8×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 306mT 4.619kgf
MNK0310 25×8×7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 413mT 5.617kgf
MNK0311 25×10×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 79mT 0.935kgf
MNK0312 25×10×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 153mT 2.571kgf
MNK0313 25×10×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 218mT 4kgf
MNK0314 25×10×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 318mT 5.484kgf
MNK0315 25×11×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 342mT 6.039kgf
MNK0316 25×12×12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 467mT 10.31kgf
MNK0317 25×15×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 261mT 6.491kgf
MNK0318 25×20×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 224mT 7.26kgf
MNK0319 25×25×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 348mT 12.421kgf
MNK0320 25×25×12.7 12.7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 388mT 15.19kgf
MNK0321 25×25×15 15mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 436mT 18.359kgf
MNK0322 25×25×15 15mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 436mT 18.35kgf
MNK0323 25×25×15 15mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 421mT 17.96kgf
MNK0324 25×25×25 25mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 520mT 26.1kgf
MNK0325 25.4×12.7×12.7 12.7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 448mT 10.91kgf
MNK0326 25.4×15×12.7 12.7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 457mT 12.27kgf
MNK0327 25.4×25.4×12.7 12.7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 385mT 15.42kgf
MNK0328 26×8×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 291mT 5.13kgf
MNK0329 26×12×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 279mT 6.58kgf
MNK0330 26×20×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 258mT 8.65kgf
MNK0331 27×2×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 379.57mT 2.29kgf
MNK0332 27×14×12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 450mT 11.813kgf
MNK0333 28×7×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 197mT 3.189kgf
MNK0334 28×7×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 197mT 3.18kgf
MNK0335 28×7×2.3 2.3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 211mT 3.73kgf
MNK0336 28×16×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 245mT 7.4kgf
MNK0337 30×3×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 394mT 3.341kgf
MNK0338 30×4×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 302mT 3.61kgf
MNK0339 30×5×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 260mT 3.645kgf
MNK0340 30×5×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 339mT 4.521kgf
MNK0341 30×5×25.4 25.4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 508mT 7.41kgf
MNK0342 30×6×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 349mT 5.177kgf
MNK0343 30×10×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 146mT 3.1kgf
MNK0344 30×10×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 206mT 5.04kgf
MNK0345 30×10×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 269mT 6.174kgf
MNK0346 30×10×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 269mT 6.17kgf
MNK0347 30×10×4.7 4.7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 286mT 7.09kgf
MNK0348 30×10×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 298mT 7.27kgf
MNK0349 30×10×9 9mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 405mT 8.45kgf
MNK0350 30×10×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 447mT 9.45kgf
MNK0351 30×12×2.5 2.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 156mT 3.93kgf
MNK0352 30×12×7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 357mT 8.18kgf
MNK0353 30×12×12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 461mT 11.816kgf
MNK0354 30×13×15 15mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 489mT 14.358kgf
MNK0355 30×15×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 209mT 6.459kgf
MNK0356 30×15×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 242mT 8.18kgf
MNK0357 30×20×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 170mT 6.72kgf
MNK0358 30×20×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 212mT 8.38kgf
MNK0359 30×20×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 358mT 12.337kgf
MNK0360 30×20×15 15mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 444mT 18.219kgf
MNK0361 30×25×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 184mT 9.12kgf
MNK0362 30×25×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 187mT 8.96kgf
MNK0363 30×25×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 319mT 15.15kgf
MNK0364 30×25×12.7 12.7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 382mT 16.897kgf
MNK0365 30×25×30 30mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 513mT 31.93kgf
MNK0366 30×30×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 35.8mT 0.8kgf
MNK0367 30×30×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 71.2mT 2.65kgf
MNK0368 30×30×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 105mT 4.95kgf
MNK0369 30×30×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 171mT 9.651kgf
MNK0370 30×30×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 306mT 16.996kgf
MNK0371 30×30×15 15mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 387mT 21.53kgf
MNK0372 30×30×20 20mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 457mT 28.981kgf
MNK0373 30×30×30 30mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 520mT 37.585kgf
MNK0374 34.2×1.3×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 345mT 2.01kgf
MNK0375 34.2×4×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 449mT 5.68kgf
MNK0376 35×10×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 313mT 8.399kgf
MNK0377 35×20×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 334mT 15kgf
MNK0378 37×15×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 385mT 12.726kgf
MNK0379 37×30×2.7 2.7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 87mT 4.58kgf
MNK0380 38.1×9.5×1.5 1.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 120mT 2.773kgf
MNK0381 40×5×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 250mT 5.276kgf
MNK0382 40×5×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 413mT 6.733kgf
MNK0383 40×10×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 149mT 4.289kgf
MNK0384 40×10×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 309mT 10kgf
MNK0385 40×10×9 9mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 422mT 11.014kgf
MNK0386 40×10×20 20mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 531mT 17.419kgf
MNK0387 40×11×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 329mT 11.03kgf
MNK0388 40×12×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 314mT 11.41kgf
MNK0389 40×13×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 300mT 11.73kgf
MNK0390 40×14×12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 427mT 15.755kgf
MNK0391 40×15×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 231mT 11.06kgf
MNK0392 40×15×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 365mT 14.03kgf
MNK0393 40×20×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 42mT 0.987kgf
MNK0394 40×20×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 84mT 3.198kgf
MNK0395 40×20×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 197mT 10.911kgf
MNK0396 40×25×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 170mT 11.065kgf
MNK0397 40×25×15 15mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 392mT 23.767kgf
MNK0398 40×30×12.5 12.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 320mT 24.5kgf
MNK0399 40×40×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 53mT 2.99kgf
MNK0400 40×40×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 131mT 12.268kgf
MNK0401 40×40×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 244mT 25.782kgf
MNK0402 40×40×15 15mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 333mT 31.939kgf
MNK0403 40×40×20 20mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 389mT 38.33kgf
MNK0404 40×40×30 30mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 478mT 56.388kgf
MNK0405 40×40×40 40mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 520mT 66.818kgf
MNK0406 45×40×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 146mT 15.8kgf
MNK0407 46×10×30 30mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 523mT 21.52kgf
MNK0408 46×25.4×12.7 12.7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 334mT 25.27kgf
MNK0409 46×30×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 267mT 24.681kgf
MNK0410 47.5×14.5×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 232mT 13.42kgf
MNK0411 48×38×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 230mT 28.96kgf
MNK0412 48×15×16 16mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 460mT 23.468kgf
MNK0413 48×25×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 163mT 12.984kgf
MNK0414 48×48×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 206mT 32.03kgf
MNK0415 49×37×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 75mT 5.85kgf
MNK0416 50×4×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 290mT 7.076kgf
MNK0417 50×5×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 500mT 10.05kgf
MNK0418 50×10×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 147mT 5.548kgf
MNK0419 50×10×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 306mT 13.46kgf
MNK0420 50×10×30 30mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 557mT 23.907kgf
MNK0421 50×12×12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 439mT 17.848kgf
MNK0422 50×15×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 234mT 14.013kgf
MNK0423 50×15×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 372mT 18.948kgf
MNK0424 50×19×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 124mT 7.35kgf
MNK0425 50×20×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 190mT 13.763kgf
MNK0426 50×20×8 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 270mT 21.09kgf
MNK0427 50×20×30 30mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 519.955mT 41.61kgf
MNK0428 50×25×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 98mT 6.42kgf
MNK0429 50×25×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 159mT 13.21kgf
MNK0430 50×50×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 199mT 33.29kgf
MNK0431 50.8×50.8×12.7 12.7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 244mT 42.326kgf
MNK0432 50.8×50.8×25.4 25.4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 398mT 63.019kgf
MNK0433 55×10×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 209.27mT 10.24kgf
MNK0434 58×14×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 158mT 9.75kgf
MNK0435 58×20×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 78mT 4.3kgf
MNK0436 60×15×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 265mT 20.251kgf
MNK0437 60×20×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 186mT 16.871kgf
MNK0438 60×20×7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 246mT 23.172kgf
MNK0439 60×20×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 317mT 28.283kgf
MNK0440 60×20×20 20mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 452mT 37.81kgf
MNK0441 60×25×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 65mT 4.13kgf
MNK0442 60×30×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 135mT 14.92kgf
MNK0443 60×30×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 251mT 32.366kgf
MNK0444 60×30×15 15mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 337mT 39.285kgf
MNK0445 60×30×20 20mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 398mT 44.031kgf
MNK0446 60×46×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 61mT 6.33kgf
MNK0447 64×7×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 400mT 16.71kgf
MNK0448 64×10×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 429mT 19.65kgf
MNK0449 64×7×1.5 1.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 154mT 5.989kgf
MNK0450 64×8×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 378mT 18.16kgf
MNK0451 65×10×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 338mT 20.616kgf
MNK0452 65×14×12 12mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 410mT 25.445kgf
MNK0453 68×4×8 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 498mT 10.75kgf
MNK0454 70×4×15 15mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 541mT 13.09kgf
MNK0455 70×10×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 428mT 22.479kgf
MNK0456 70×12×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 400mT 26.093kgf
MNK0457 70×15×15 15mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 416mT 30.02kgf
MNK0458 70×30×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 244mT 38.417kgf
MNK0459 70×30×20 20mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 389mT 48.924kgf
MNK0460 70×40×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 106mT 15.78kgf
MNK0461 70×50×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 92mT 16.903kgf
MNK0462 70×70×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 45mT 7.602kgf
MNK0463 70×70×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 76mT 17.767kgf
MNK0464 75×10×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 207mT 15.07kgf
MNK0465 75×30×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 80mT 9.094kgf
MNK0466 76×38×6.35 6.35mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 135mT 24.04kgf
MNK0467 80×8×8 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 424mT 24.31kgf
MNK0468 85×14×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 107mT 8.43kgf
MNK0469 90×8×8 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 424mT 28.946kgf
MNK0470 90×12×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 267mT 30.004kgf
MNK0471 93.2×4.6×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 441mT 16.61kgf
MNK0472 100×10×40 40mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 524mT 47kgf
MNK0473 100×12×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 253mT 33.62kgf
MNK0474 100×15×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 142mT 16.99kgf
MNK0475 100×15×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 218mT 32.28kgf
MNK0476 100×20×7 7mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 237mT 44.146kgf
MNK0477 100×40×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 188mT 54.88kgf
MNK0478 100×50×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 162mT 58.029kgf
MNK0479 100×70×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 65mT 17.77kgf
MNK0480 110×12×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 266mT 39.084kgf
MNK0481 115×8×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 313mT 39.06kgf
MNK0482 120×8×8 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 386mT 45.29kgf
MNK0483 120×12×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 252mT 42.13kgf
MNK0484 125×80×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 110mT 70.656kgf
MNK0485 130×10×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 206mT 29.91kgf
MNK0486 139×8×8 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 422mT 54.727kgf
MNK0487 140×7×6 6mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 331mT 48.37kgf
MNK0488 140×8×8 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 422mT 55.299kgf
MNK0489 150×8×8 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 386mT 61.78kgf
MNK0490 150×10×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 299mT 58.775kgf
MNK0491 150×20×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 178mT 51.572kgf
MNK0492 150×70×25 25mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 262.026mT 220.22kgf
MNK0493 150×70×25 25mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 262mT 220.21kgf
MNK0494 160×15×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 224mT 61.5kgf
MNK0495 200×15×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35 224mT 81.909kgf
หมายเลขสินค้า ขนาด(mm) ลำดับขนาด ทิศทางแรงดึงดูดแม่เหล็ก ปรับผิวแม่เหล็ก เกรด ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิว แรงดูด
MNK0500 4×4×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35H 321mT 0.36kgf
MNK0501 6×6×4.5 4.5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35H 412mT 1.21kgf
MNK0502 7×7×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35H 247mT 0.87kgf
MNK0503 8×8×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35H 226mT 1.04kgf
MNK0504 9×9×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35H 283mT 1.57kgf
MNK0505 10×5×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35H 148mT 0.52kgf
MNK0506 20×10×5 5mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35H 316mT 4.39kgf
หมายเลขสินค้า ขนาด(mm) ลำดับขนาด ทิศทางแรงดึงดูดแม่เหล็ก ปรับผิวแม่เหล็ก เกรด ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิว แรงดูด
MNK0600 2×2×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 245mT 0.097kgf
MNK0601 3×2×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 243mT 0.11kgf
MNK0602 4×4×2 2mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 318mT 0.39kgf
MNK0603 4×4×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 380mT 0.53kgf
MNK0604 5×5×10 10mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 483mT 1.272kgf
MNK0605 8×8×2 8mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 226mT 1.04kgf
MNK0606 9×9×3 3mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 281mT 1.48kgf
MNK0607 10×5×1 1mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 144mT 0.51kgf
MNK0608 12×7×4 4mm
(แรงดึงดูดระยะ)
ชุบด้วยนิกเกิล N35SH 346mT 1.83kgf
แม่เหล็กนีโอไดเมียม (Nd-Fe-B) แบบมีรู
หมายเลขสินค้า ขนาด(mm) ลำดับขนาด ทิศทางแรงดึงดูดแม่เหล็ก ปรับผิวแม่เหล็ก เกรด ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิว แรงดูด
MNCSK0001 φ8xφ3x4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 330mT 0.7kgf
MNCSK0002 φ8xφ2x5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 450mT 1.5kgf
MNCSK0003 φ10xφ3x3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 350mT 1.6kgf
MNCSK0004 φ10xφ3.5x10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 470mT 3.4kgf
MNCSK0005 φ12xφ3x3 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 330mT 2.1kgf
MNCSK0006 φ24xφ5x4 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 300mT 6kgf
MNCSK0007 φ24xφ5x10 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 445mT 11kgf
MNCSK0008 φ30xφ5x5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 251mT 9.6kgf
MNCSK0009 φ30xφ5.5x5 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 - -
MNCSK0010 φ35xφ5x5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 250mT 10.1kgf
MNCB0001 φ5xφ1x5 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 380mT 0.8kgf
MNCB0002 φ15xφ3.4x6 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 370mT 4.45kgf
MNCB0003 φ15xφ5.5x15 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 506mT 5kgf
MNCB0004 φ30xφ9x20 รัศมีแนวตั้ง ชุบด้วยนิกเกิล N35 490mT 28kgf
MNCB0005 φ30xφ9x20 รัศมีแนวนอน ชุบด้วยนิกเกิล N35 - -
แม่เหล็กนีโอไดเมียม (Nd-Fe-B) CP แบบจาน รูปวงแหวน
หมายเลขสินค้า ขนาด(mm) ลำดับขนาด ปรับผิวแม่เหล็ก เกรด ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผิว แรงดูด
CP φ16mm×φ3.5mm×5mm(ขนิดวงแหวน M3) ชุบด้วยนิกเกิล N35 - 5kgf
CP φ20mm×φ4.5mm×7mm(ขนิดวงแหวน M4) ชุบด้วยนิกเกิล N35 - 6kgf
CP φ25mm×φ5.5mm×8mm(ขนิดวงแหวน M5) ชุบด้วยนิกเกิล N35 - 14kgf
CP φ32mm×φ5.5mm×8mm(ขนิดวงแหวน M5) ชุบด้วยนิกเกิล N35 - 25kgf
CP φ36mm×φ6.5mm×9mm(ขนิดวงแหวน M6) ชุบด้วยนิกเกิล N35 - 29kgf
CP φ42mm×φ6.5mm×9mm(ขนิดวงแหวน M6) ชุบด้วยนิกเกิล N35 - 37kgf
CP φ42mm×φ6.5mm×9mm(ขนิดวงแหวน M6) ชุบด้วยนิกเกิล N35 - 37kgf
CP φ48mm×φ8.5mm×11.5mm(ขนิดวงแหวน M8) ชุบด้วยนิกเกิล N35 - 68kgf
CP φ60mm×φ8.5mm×15mm(ขนิดวงแหวน M8) ชุบด้วยนิกเกิล N35 - 112kgf
CP φ75mm×φ10.5mm×18mm(ขนิดวงแหวน M10) ชุบด้วยนิกเกิล N35 - 162kgf
 • Magnet Printing
  • (Tel./Line ID : 062-597-8705)
 • CONTACT
  SIMOTEC (THAILAND) CO., LTD.

  Address
  304 Industrial Park, 206 Moo 7
  Thatoom Srimahaphote
  Prachinburi 25140 Thailand

  TEL
  037-218-808 / 037-480-268

  E-MAIL
  create@simotecthailand.co.th

  เรามีความภูมิใจในแม่เหล็กของเรา
  และกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
  หากต้องการติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อเรา