Home > ความรู้พื้นฐาน > แม่เหล็กที่มีคุณสมบัติที่เท่ากันทุกทิศทาง (Isotropic) และแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับทิศทาง (Anisotropic)
ความรู้พื้นฐาน

แม่เหล็กที่มีคุณสมบัติที่เท่ากันทุกทิศทาง (Isotropic) และแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับทิศทาง (Anisotropic)

แม่เหล็ก ได้แก่ แม่เหล็กที่มีคุณสมบัติที่เท่ากันทุกทิศทางและแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติที่ขึ้นกับทิศทาง

■ แม่เหล็กที่มีคุณสมบัติที่เท่ากันทุกทิศทาง = แม้ว่าจะทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็ก (การทำให้มีคุณสมบัติของแม่เหล็ก) จากลูกบาศก์ในทิศทางใดก็ตาม ก็จะได้แม่เหล็กที่มีความแรงเท่ากัน
■ แม่เหล็กที่มีคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับทิศทาง = ถ้าทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็ก (การทำให้มีคุณสมบัติของแม่เหล็ก) จากทิศทางที่กำหนดเฉพาะ จะได้แม่เหล็กในทิศทางนั้น

ทำไมจึงเป็น แม่เหล็กที่มีคุณลักษณะเฉพาะในการทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็กต่างกัน

ตัวอย่าง : ผลึกเฟอร์ไรต์และทิศทางที่ทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็กได้ง่าย

ผลึกเฟอร์ไรต์มีรูปร่างลักษณะคล้ายเสาหกเหลี่ยมสั้นๆถ้าทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็กในทิศทางตามความสูงของเสานี้จะได้แม่เหล็กที่แรง

การจัดเรียงผลึกของแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติที่เท่ากันทุกทิศทาง
การจัดเรียงผลึกที่มีคุณสมบัติที่เท่ากันทุกทิศทางนั้น ทิศทางของผลึกจะมีหลายหลายแบบ ดังนั้น ไม่ว่าจะทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็กจากทิศทางตามลูกศรใดก็ตาม จะกลายเป็นแม่เหล็กที่มีความแรงเท่ากัน
การจัดเรียงผลึกของแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับทิศทาง
การจัดเรียงผลึกที่มีคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับทิศทางนั้น ทิศทางของผลึกจะถูกกำหนดให้เป็นทิศทางที่ทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็กได้ง่าย ดังนั้น จึงกลายเป็นแม่เหล็กที่มีความแรงเฉพาะในกรณีที่ทำให้มีสภวะเป็นแม่เหล็กจากทิศทางที่ทำให้มีสภาวะเป็นแม่เหล็กได้ง่ายตามลูกศร
 • Magnet Printing
 • Simotec calendar
  • (Tel./Line ID : 062-597-8705)
 • CONTACT
  SIMOTEC (THAILAND) CO., LTD.

  Address
  304 Industrial Park, 206 Moo 7
  Thatoom Srimahaphote
  Prachinburi 25140 Thailand

  TEL
  037-218-808 / 037-480-268

  E-MAIL
  create@simotecthailand.co.th
  yamada@simotec.co.jp (GM)

  เรามีความภูมิใจในแม่เหล็กของเรา
  และกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
  หากต้องการติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อเรา