Home > ความรู้พื้นฐาน > หลักการของสภาพความเป็นแม่เหล็ก (อิเล็คตรอนสปิน)
ความรู้พื้นฐาน

หลักการของสภาพความเป็นแม่เหล็ก (อิเล็คตรอนสปิน)

อิเล็คตรอนสปินซึ่งเป็นพื้นฐานของแรงคืออะไร อิเล็คตรอนสปินมีคุณสมบัติพื้นฐานอย่างหนึ่ง คือ มีอนุภาคมูลฐาน (Elementary particle) ซึ่งจะพบว่าอิเล็คตรอนรับแรงภายในสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field) เนื่องจากอิเล็คตรอนหมุนอยู่จึงเรียกว่าสปิน(Spin)

โครงสร้างของอะตอมพื้นฐานที่เป็นสารแม่เหล็กอย่างแรง(ทำให้เป็นแม่เหล็กได้ง่าย)

[ตัวอย่าง : โครงสร้างของอะตอมพื้นฐานของ Fe (เหล็ก) วัตถุแม่เหล็กอย่างแรง (ทำให้เป็นแม่เหล็กได้ง่าย)]
อิเล็คตรอนจะหมุนรอบแกนอะตอมสปินหมุนขวาและสปินหมุนซ้ายเป็นคู่ (Pair) ไปพร้อมๆ กัน แต่กรณีของเหล็กจะมีวงโคจรที่แตกต่างไปจากกฏโดยสปินหมุนซ้าย 5 สปินขวา 1 ดังนั้น อิเล็คตรอน 4 ตัวจะไม่มีคู่ประกบ เราเรียกอิเล็คตอนแบบนี้ว่าอิเล็คตรอนไม่เป็นคู่ (Unpaired Electron)

จากนั้น อิเล็คตรอน 4 ตัวจะมีทิศทางการหมุนเหมือนกัน ดังนั้น จึงทำให้อิเล็คตรอนแม่เหล็กเฉพาะส่วนนี้ทำงานที่ด้านนอก
 • Magnet Printing
  • (Tel./Line ID : 062-597-8705)
 • CONTACT
  SIMOTEC (THAILAND) CO., LTD.

  Address
  304 Industrial Park, 206 Moo 7
  Thatoom Srimahaphote
  Prachinburi 25140 Thailand

  TEL
  037-218-808 / 037-480-268

  E-MAIL
  create@simotecthailand.co.th

  เรามีความภูมิใจในแม่เหล็กของเรา
  และกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
  หากต้องการติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อเรา